Lerup

Populært samlingssted forbedres

Den næsten 75 år gamle bygning i Telling får nye vinduer og døre

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der kan dæk­kes op til 90 spi­se­nde gæs­ter i for­sam­lings­hu­set, uden at det fø­les for trangt.

TELLING:Et forsamlingshus med næsten 75 år på bagen skal løbende kigges efter i sømmene og holdes fornuftigt ved lige, så det altid kan være rart og hyggeligt at være bruger eller gæst i huset. I Telling Forsamlingshus er turen nu kommet til en udskiftning af vinduer og udvendige døre, og godt hjulpet på vej med en check på 17.500 kr. fra Egnsbank Han Herreds Fond er bestyrelsen nu klar til at bestille vinduerne hjem. - Budgettet for istandsættelsen er 35.000 kr., oplyser formand Gunnar Sørensen, der giver en rundvisning i det hyggelige forsamlingshus, som ligger ud til Stagstedvej mellem Telling og Tingskoven. Der er allerede sat nye vedligeholdelsesfri yderdøre i, og fra forgangen træder vi ind i en lys og venlig sal med scene, der især bruges til dilettantforestillinger. Salen har rustikt fyrretræsgulv, som de frivillige bag forsamlingshuset selv har udskiftet inden for de senere år. - Vi fik samtidig lagt 200 millimeter rockwool både under gulvet og på loftet, så det er let at holde en god og behagelig varme herinde, bemærker Gunnar Sørensen. Der kan dækkes op til 90 personer, uden at det føles trangt, beretter formanden og tilføjer, at mange vælger at benytte den tilstødende ”bette sal” til anretning af buffet, når der holdes private fester i forsamlingshuset. Huset er udlejet omkring 25 gange årligt, og hertil kommer de faste arrangementer som juletræsfest, høstfest med uddeling af Familielandbrugets Inspirationspris foruden et kulturelt arrangement, som sidste gang var med forfatteren Bjarne Nielsen Brovst. Til den traditionsrige juletræsfest, der arrangeres af menighedsrådene for Lerup-Tranum-Koldmose, er salen fyldt godt op, heraf et halvt hundrede legende børn omkring træet. En anden tilbagevendende tradition er de årlige forestillinger med Skovsgaard Dilettanterne, hvor både publikum og optrædende sætter pris på det ægte, gammeldags forsamlingshusmiljø. Telling Forsamlingshus er bygget i 1933-34, og den dag i dag imponerer det bestyrelsesformanden, hvordan det i tredivernes kriseår kunne lykkes at tilvejebringe den fornødne arbejdskraft og kapital til at rejse dette populære samlingssted for Lerup Sogn. - Det viser en offervilje, som ville være umulig at mobilisere i vore dage, fremhæver Gunnar Sørensen, der har mange års foreningserfaring som både formand, kasserer og udlejer af forsamlingshuset. I øvrigt har formanden netop fejret sin egen 60-års dag i huset. I dag består medlemskredsen af 80 personer, som hver betaler et beskedent kontingent på 25 kr. årligt. Alligevel er der en god og sund økonomi i huset, der tilmed er gældfrit. Afdelingsleder Charlotte Brøndum fra ebh bank i Tranum er på bankfondens vegne glad og stolt over at kunne bidrage til fortsat liv i lokalområdet. Ud over de 17.500 kr. fra Egnsbank Han Herreds Fond modtager Telling Forsamlingshus også mindre tilskud af afkastet fra den gamle Lerup-Tranum Sparekasses Fond.