Populært værested får større lokaler SYRENEN: Det socialpsykiatriske værested flytter til ungdomscafeen Lighthouse

BROVST:De 45 brugere af det socialpsykiatriske værested Syrenen i Brovst får nyt samlingssted, når den omfattende renovering af den sorte firkant i Brovst begynder i løbet af det nye år. Værestedet flytter til Lighthouse iJernbanegade, der ejes af Missionsforbundet og tidligere har været ungdomscafe. Syrenen har til huse i ejendommen Stationsvej 5, der ejes af kommunen, og det er en af de bygninger, der skal rives ned for at give plads til det planlagte nye bykvarter Vadestedet med boliger, forretninger og store vandbassiner. Brovst Kommune har lejet Lighthouse, der består af ejendommene Jernbanegade 30-34, for en to-årig periode med forkøbsret. - Vi har lejet Lighthouse fra 1. marts, men indflytningen sker nok først fra 1. april, da der skal foretages visse istandsættelser og købes nyt inventar, siger socialchef Chr. Degn. Der skal bl.a. indrettes administration og samtalerum. Brugerne af Syrenen får ca. dobbelt så meget plads på den nye adresse. To lejligheder er lejet ud i ejendommene, og komunen satser på at fortsætte denne udlejning. - Vi glæder os til flytningen, fordi vi så får bedre lokaler og mere plads, og det har vi manglet i flere år, siger Michael Christoffersen, der er daglig leder af Syrenen sammen med Jette Landgrebe. Vi har i gennemsnit 15 brugere om dagen, og vi har i perioder haft folk på venteliste, fordi vi ikke har plads nok, tilføjer Michael Christoffersen. Borgmester Mogens Gade har tidlgiere i NORDJYSKE fremhævet Syrenen for den gode måde, opholdsstedet fungerer på og betegnet det som "det mest populære værested i Jammerbugten, med brugerdemokrati og masser af aktiviteter". Ligthouse blev i et par år drevet som alkoholfri ungdomscafe, men blev lukket i sommer på grund af svigtende søgning, og Misisonsforbundet har siden haft ejendommen sat til salg uden held. Det har også været på tale, at Syrenen skulle flytte til Brovst Idrætsforenings klubhus ved Nyvej, når det nye multihus ved Brovst Hallen er færdigt, og fodboldspillerne flytter dertil. Det er i øjeblikket uafklaret, om Syrenens fremtidige, faste opholdssted bliver i Lighthouse eller i klubhuset ved Nyvej.