Populisme eller rimelige krav

MAGT:Det mest misbrugte udtryk er populisme, når der er noget, der ikke passer i politikkernes kram, eller strider imod eksperternes udsagn. Når der er noget, der truer magthavernes positioner, så er det populisme. Når politikkerne fisker efter stemmer, så er det ikke populisme. Hvis folkepensionisterne kræver kr. 12.000,00 skattefrit om måneden, så er det populisme. Når de højst lønnede kræver flad skat, så er det fornuftigt, det er ikke populisme. Fjern skatten på arbejde, det er fornuftigt, men det er populisme. Der er to store samfundsgrupper, folkepensionisterne og de lavest lønnede, der ikke har forstået, at deres krav ikke er mere populistiske end erhvervslivets krav om støtte og lav selskabsskat. De udnytter ikke den magt, de har, når der skal sættes krydser. Høj skattefri folkepension betyder lavere offentlige udgifter, fordi folkepensionisterne ikke skal stå med hatten i hånden for at få tilskud til alverdens ting. Pludselig kan de klare sig selv. En høj skattefri bundgrænse og fjernelsen af bruttoskatten vil gøre de lavest lønnede selvhjulpne. Det betyder offentlige besparelser og indgreb imod alle dem, der har det godt med et sugerør i de offentlige kasser. Der er muligheder nok for at finansiere de to største vælgergruppers rimelige krav. Men det er populisme. Brug dog jeres magt. Endnu er det lykkedes magteliten, på trods af den ene korruptionsskandale efter den anden, til at snakke disse grupper til "idioter". Der må da være nogle, der kan formulere disse store gruppers politiske krav. At et parti, der tilgodeser disse gruppers interesser, vil selvfølgelig få hæftet populisme på sig. Det betyder blot, at partiet varetager den del af befolkningens interesser, som ikke passer magthaverne.