Porc-Ex tiltræder transportregler

Trussel om boykot hjalp

Porc-Ex - en af fire eks­port­ører, Land­brugs­raa­det true­de med boy­kot - har skif­tet me­ning og skri­ver un­der på nyt re­gel­sæt for trans­port af le­ven­de dyr. Foto: Hen­rik Bo

Porc-Ex - en af fire eks­port­ører, Land­brugs­raa­det true­de med boy­kot - har skif­tet me­ning og skri­ver un­der på nyt re­gel­sæt for trans­port af le­ven­de dyr. Foto: Hen­rik Bo

KØBENHAVN:Transportselskabet Porc-Ex A/S har meddelt Landbrugsraadet, at man alligevel vil skrive under på det nye regelsæt for transporter af levende dyr, som fødevareerhvervet har udformet. Porc-Ex var en af de fire eksportører, som Landbrugsraadet har opfordret til at boykotte, fordi de har afvist regelsættet, der stiller krav til transportens varighed, hvilesteder undervejs, pladsforhold og kontrol. Porc-Ex har blandt andet sagt, at reglerne var jappet igennem, uden at man havde forholdt sig til, hvad der kan lade sig gøre. Ændrede mening Men efter et møde med Landbrugsraadet har selskabet ændret mening og finder nu, at det alligevel er muligt at efterleve og overholde kodeksen, uden at det er nødvendigt helt at stoppe eksporten. Ifølge Porc-Ex har man ændret mening, fordi det på mødet blev oplyst, at administration og kontrol af den såkaldte kodeks gennemføres på en sådan måde, at kodeks for os er muligt at efterleve og overholde, uden at det er nødvendigt helt at stoppe eksporten, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Porch-Ex lover samtidig, at man “i videst muligt omfang vil samarbejde med Landbrugsraadet og den nedsatte styregruppe for kodeks for at medvirke til, at det bliver en velfungerende kodeks, som både sikrer dyrevelfærd og et forbedret omdømme blandt danskerne”, hedder det. Endelig anfører det hidtil boykottruede selskab, at man glæder sig til at deltage i arbejdet under de nye forudsætninger, idet man tror, det vil være til gavn for hele den fælles branche, som producerer og omsætter svin./ritzau/