Naturkatastrofer

Portland taber millionbeløb på strømsvigt

Forsyningen er blevet langt mere følsom overfor lynnedslag

AALBORG:Landets største elforbruger, Aalborg Portland, er efterhånden så træt af de gentagne strømafbrydelser, at virksomheden nu har henvendt sig til den kommunale elforsyning for at få øget forsyningssikkerheden. Alene i løbet af det seneste halve år har Portland været udsat for otte uvarslede strømafbrydelser. Heraf tre i december. De gentagne strømafbrydelser har kostet Aalborg Portland dyrt. Ifølge forsyningsdirektør Frands I. Grex har de kostet virksomheden er millionbeløb, fordi afbrydelserne giver betydelige skader på ovnene, og en del af produktionen bliver ødelagt og må køres til deponering, som også koster penge. "Stærkt utilfredsstilende", fastslår direktøren i henvendelsen til Aalborg Kommunes elforsyning. Portland har derfor bedt om en drøftelse med elforsyningen samt Eltra og NV Net, der lægger ledninger til, om en bedre forsyningssikkerhed. - Jeg synes, det er helt fair og forståeligt, at Portland henvender sig til os for at drøfte sagen. Vi må erkende, at der har været flere strømafbrydelser på det seneste, og det rammer firmaets produktion hårdt. Derfor er det helt på plads med sådan en drøftelse, og vi må have analyseret, hvori problemerne består, og hvordan vi eventuelt kan øge forsyningssikkerheden, siger Aalborg Kommunes forsyningsrådmand Mariann Nørgaard. Egentlig ligger problemet hos Eltra og NV Net, der sørger for, at elektriciteten når frem til Aalborg. - Vi kunne naturligvis bare vælge at kaste bolden videre. Men det gør vi ikke, for det er os, der sælger elektriciteten til Aalborg Portland, og dermed er det i sidste ende vores problem, konstaterer rådmanden. Umiddelbart findes der tilsyneladende ikke nogen løsning på problemet. Elforsyningschefen i Aalborg, Flemming Valkær, kan i hvert fald ikke på stående fod ryste en genial ide ud af ærmet. - Vi er i jævnlig kontakt med Portland og er klar over, hvilke problemer strømafbrydelserne skaber. Vi forsøger også at gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem, siger han. Flemming Valkær forklarer, at elforsyningen ganske rigtigt er blevet mere sårbar. - Det skyldes først og fremmest den decentrale produktion med mange vindmøller og decentrale kraftvarmeværker. Selv et lynnedslag i Sønderjylland kan få følger heroppe i denne ende af landet. Sådan et lynnedslag skaber uro i spændingen på nettet, og resultatet kan altså være strømafbrydelser, der har så voldsomme følger for Portland. Forsyningssikkerheden ville være langt bedre, hvis de store kraftværker - blandt dem Nordjyllandsværket - kørte hele tiden. Men dels harmonerer det ikke rigtigt med den gængse energipolitik, dels vil det gøre elektriciteten dyrere for alle forbrugere. Flemming Valkær vurderer, at forsyningssikkerheden først for alvor vil blive mærkbart bedre, når den store om meget omdiskuterede 400 kwh-ledning op gennem Jylland er færdig i 2009. Også han synes, at det er en god ide at få drøftet forsyningssikkerheden til Portland på et møde mellem alle de berørte parter. Det kunne jo være, at der opstår en lys idé.