Aalborg

Portland vurderer om sikkerhed kan strammes

Cementfabrik undersøger kvalitetsstyring for huller

AALBORG:Eksplosionen, der mandag i sidste uge sendte det tyske skib "Sierksdorf" til bunds ved Aalborg Portland kajanlæg, har fået cementfabrikken til at foretage en intern vurdering af kvalitetsstyringen i forhold til underleverandører. - Vi har sat os ned for at finde ud af, hvorvidt der er et hul i vores kvalitetsstyring. Er der et hul, skal det selvfølgelig lukkes, for det er absolut ikke tilfredsstillende, det der er sket, siger Frands Grex, forsyningsdirektør hos Aalborg Portland. Vraget med 2674 ton oxyton, der er et restprodukt fra genbrug af aluminiumsdåser, og 45 ton dieselolie, udgør tilsyneladende ikke en akut trussel for fjordens miljø, men det spærrer for cementfabrikkens eget brug af kajanlægget. I værste fald risikerer cementfabrikken i nær fremtid derfor at skulle omlade kul fra et kulskib til lastbiler, hvilket angiveligt kan komme til at medføre en merudgift på en mio. kr. I den aktuelle sag ville det ifølge forsyningsdirektøren være svært at kontrollere kvaliteten af skibet og dets besætning, da det er leverandøren af oxytonen, der har hyret skibet. - Det er anderledes, når vi selv optræder som betragter, fordi vi i de tilfælde vælger at indgå forretningsaftaler med firmaer, som har de sertificeringer og bemandingsaftaler, der viser, at de prioriterer sikkerheden højt, siger forsyningschefen. Hvorvidt den interne vurdering af omstændighederne omkring forliset fører til skærpede krav til leverandører af materialer til cementproduktionen finder han det for tidligt at udtale sig om. - Det afhænger jo af de omstændigheder der førte til eksplosionen, og de er mig bekendt ikke opklaret endnu, siger han. Søfartsstyrelsens Opklaringsklaringsenhed har stået for den indledende undersøgelse, der slår fast, at det enten var en gnist fra startkontakten eller i elmotoren til en hydraulikpumpe, der udløste eksplosionen. Gnisten antændte de eksplosive gasser, som lasten havde afgivet under turen fra Rotterdam til Aalborg. Det er endnu ikke afklaret, hvornår skibet fjernes, men forsyningschefen håber, det sker sker inden jul. - Fra Portlands side vil vi gøre, hvad vi kan for at få en hurtig løsning. For eksempel ved at se på, om lasten stadig kan bruges i vores produktion, siger han.