Portlands skjulte perle

Aalborgs store cementvirksomhed gemmer på en flot natursceneri som offentligheden nu bedre kan tage i øjesyn

RØRDAL:Trafikken suser forbi på Øster Uttrup Vej i den østlige ende af Aalborg. Kun de færreste ænser, at der på den anden side af læhegnet gemmer sig et helt unikt kulturlandskab og sceneri. Stedet er Aalborg Portlands kridtgrav. Et kæmpemæssigt område på 150 hektar, hvor der døgnet rundt hele året skrælles kridtlag af til fabrikkens cementproduktion. Det ligner et goldt månelandskab, men samtidig er der en betagende udsigt til en lokkende turkisblå sø og stejle, hvide kridtskrænter. Og på længere sigt kan det blive en bynær og rekreativ perle. 40 år endnu kan der dog graves kridt, og derfor vil området mange år ud i fremtiden stadig være omkranset af hegn og som sådan være utilgængeligt for offentligheden. Men Portland åbner nu lidt mere op for offentligheden, der kan tage hele kridtgraven i øjesyn fra et nyopført udkigstårn. Og udsigten er lige så storslået som de kæmpe maskiner, der gnasker løs af den støvede kridtgrund. - Vi er en stor virksomhed, der fylder meget i Aalborg, og derfor føler vi også, at det er vigtigt at vise området frem for offentligheden, så vi håber at rigtig mange vil benytte tårnet, siger miljøchef Preben Andreassen. Dyreliv er der Lige nu står der kun det nyopførte udkigstårn, som man kommer til fra Øster Uttrup Vej lige over for den gamle mølle i Øster Sundby, men senere bliver udkigsposten suppleret med informationstavler om fabrikkens historie og cementprduktion. I den proces indgår råstofferne i kridtgraven som en væsentlig fødekilde. Nordjyllands Amt yder også et bidrag med informationstavler om plante- og dyrelivet. Blandet andet er der en del fugleliv i kridtgraven. Blandt andet viber, strandskader, stor præstekrave, blishøner og digesvaler. Sidstnævnte bygger reder i de stejle skrænter. Men også råvildt og harer ses i området. Selv om området først og fremmest er det sted, hvor Portland henter kridt til cementproduktionen, så tænkes der allerede nu på tiden efter, når råstoffreserven er udtømt. I gravetilladelsen fra Nordjyllands Amt indgår nemlig en forpligtigelse til at reetablere området, så der skabes et stykke natur med nye muligheder for anvendelse. Det arbejde er allerede godt i gang. For eksempel bliver der løbende plantet træer og læhegn, og ud mod Øster Uttrup Vej er en afskærmende jordvold under opførelse. - Vi er en virksomhed med en meget aktiv miljøpolitik, og derfor er vi også meget intereresseret i at kunne efterlade området, så andre kan få glæde af det. For eksempel sørger vi for, at der fyldes et lag muldjord på kridtgrunden, der etableres nogle veje i området, og de stejle skrænter inddeles i etager, bemærker miljøchef Preben Andreassen. 40 meter dyb Når fabrikken har gravet det sidste kridt, er det meste af området forvandlet til en stor sø, der overalt er 40 meter dyb. Det er nemlig så dybt, der graves under vand, selv om der er kridt helt ned i 340 meters dybde. Men graves der dybere ned, vil hullet ikke kun fyldes op af grundvand. Så presser det saltholdige vand fra Limfjorden sig ind i kridtgraven, og det har de store gravemaskiner ikke godt af. Danmark og Nordjylland i særdeleshed er kendt for sine store kridtforekomster, og andre steder i Aalborg er gamle kridtgrave forvandlet fra åbne ar i landskabet til nye, spændende formål. For eksempel den gamle kridtgrav i Hasseris/Mølholm, der i dag benyttes til at gå tur, motion og på varmere dage badning. Nørresundby har også sine kridtgrave, og her er blandt andet Lindholm Søpark etableret for nogle år siden med boligbyggeri og søudsigt. Aalborg Portland har da også for længe siden gjort sig visse tanker om, hvad kridtgraven kan bruges til på længere sigt. Med hjælp fra et arkitektfirma lavede virksomheden i 1987 et skitsprojekt med navnet Rørdal Søpark, hvor området tænkes udlagt som et stort rekreativt område. Forslaget rummer blandt andet en lille marina, badestrand, fiskeri og open-air amfiteater i kridtskrænterne - måske en ny placeringsmulighed på længere sigt, hvis Musikkens Hus alligevel ikke bliver til noget på havnen i Aalborg...