Fødevarer

Positiv dom i sag om madsminke

Den med spænding ventede afgørelse ved EF-domstolen om tilsætningsstoffer i fødevarer faldt ud til dansk fordel. EF-domstolen har fastslået, at Danmark fortsat har lov til at have strengere grænseværdier for nitrat og nitrit i fødevarerne end EU i et direktiv har fastslået som grænseværdier. Ikke alene er det en sejr for Danmark, men det er også en sejr for de danske forbrugere, der dermed fortsat er sikret mere sunde fødevarer end EU mener nødvendigt. Dommen ved EF-domstolen bør efterfølgende føre til, at EU revurderer de grænseværdier, man har fastsat, og seriøst overvejer, om ikke det er de danske grænseseværdier, der skal være gældende i hele EU.