EMNER

Positiv drøm i opfyldelse

Forklaringen på, at vi konservative godt kan lide EU skal blandt andet findes i, at vi traditionelt set altid har talt erhvervslivets og dermed arbejdspladsernes sag.

EU giver netop fri adgang til et kæmpe handelsmarked med næsten 500 millioner borgere bosat i 27 europæiske lande. EU-markedet rummer dermed verdens tredjestørste befolkning efter Kina og Indien. Det handler om, at EU skaber velstand. Jeg lægger meget vægt på mærkesager som øget vækst og beskæftigelse og et indre europæisk marked for viden. Visionen er, at EU skal være et vækstcenter på linje med USA og Asien. Det kan hjælpe de europæiske lande – herunder Danmark gennem evt. kriser. EU har gennem årene vist, at samarbejdet er med til at fastholde freden og udbrede demokratiet. Tydeligst ved optagelsen af de nye øst- og centraleuropæiske lande, hvis spinkle demokratier er blevet styrket - og risikoen for konflikter og krig er minimeret. Vi er som parti tro mod vores oprindelige argumentation for at få Danmark med i EF - nu EU. I en afsluttende partilederdebat på tv få dage før danskerne stemte om medlemskab af EF i 1972 sagde den forhenværende finansminister Erik Ninn-Hansen nogenlunde sådan: ”Fællesmarkedet (EU) er ikke et paradis på jorden. Det er en realistisk opfyldelse af en drøm, som mange af os har haft. Og med henvisning til 30'ernes globale økonomiske nedtur og Anden Verdenskrig er det et ønske om at fordele ressourcerne så vi undgår, det vi tidligere oplevede med kriser, arbejdsløshed og krige”.