Lokalpolitik

Positiv økonomi

Byrådet glæder sig over, at budgetterne holder.

Byrådet nikkede på onsdagens byrådsmøde til årets seneste økonomirapport om kommunens økonomi. - Det er en meget positiv rapport uden røde lamper, sagde borgmester Arne Boelt (S). - Vi afvikler gælden hurtigere end beregnet og vi har et mindreforbrug. Det er godt gået. Mindreforbruget på driften i forhold til det korrigerede budget er på 8,7 millioner kroner. Borgmesteren understregede, at forudsætningen for de økonomisk positive takter er en stram budgetdisciplin i de enkelte udvalg og blandt kommunens ansatte. Kommunens økonomiske administration har udarbejdet et notat til politikerne, som viser vejen fra fortidens dystre balancering tæt på afgrunden til de senere års stramme budgetstyring. I notatet forklares fortidens økonomiske problemer blandt andet med manglende erfaring i at lægge budgetter for den nye storkommune. Det førte til reel underbudgettering. Af notatet fremgår det, at de 78 millioner kroner, kommunen fik fra salget af vandforsyningen i foråret 2007, reelt reddede kommunen fra at blive sat under administration i 2008. I december 2009 nåede kommunens gennemsnitlige kassebeholdning et lavpunkt på 40 millioner kroner. Den har siden været for opadgående og man forventer ved udgangen af 2011, at den runder 215 millioner kroner. Takket være strammere budgetstyring samt en skattestigning og låneomlægninger i 2009, som giver 70 millioner kroner årligt - er kommunens økonomi nu kommet på rette spor. Politisk er der 100 procents enighed i byrådet om den økonomiske kurs.