Handicappede

Positiv start

SAMMENLÆGNING:Man kan se af referater og andet inden for ældreområdet, at politikerne og forvaltningen forsøger at finde det bedste fra alle 4 kommuner, og så vælger højeste fællesnævner, der hvor det kan lade sig gøre. Der er selvfølgelig også eksempler på områder, hvor én eller flere af de 4 kommuner vil opleve, at man bliver lidt ringere stillet. Men jeg tror kun, at dette sker på områder hvor det, at skulle indføre højeste fællesnævner, ville medføre helt uacceptable store udgifter. Selvfølgelig er det ærgerligt, at f.eks. en favorabel kørselsordning for ældre til aktiviteter og arrangementer forsvinder, men der tilbydes altså i stedet 2 forskellige ordninger, som man evt. kan visiteres til mod at betale for ydelsen. Jeg må retfærdigvis sige, at hvis man ikke kan visiteres til en af de 2 ordninger, ja så skyldes det faktisk noget positivt, nemlig at man skønnes at være så rask og selvhjulpen, at man godt selv, i langt de fleste tilfælde, kan transportere sig til og fra aktiviteter og arrangementer. Vi skal selvfølgelig prøve at finde ud af, om vi så ”taber nogle på gulvet”, hvilket ikke må ske. Men hjælp fra borger til borger er jo altid tilladt. En ting jeg har at udsætte på NT`s handicapkørsel er det, at for at blive visiteret dertil, skal man anvende et ganghjælpemiddel. Det er f.eks. ikke handicap nok at være blind eller svagtseende, hvilket jeg er meget uenig med NT i. Det er et område vi skal have arbejdet en del med, gerne sammen med handicap organisationerne. Vi frivillige har i de 4 kommuner lavet tingene forskelligt. Dette gør måske, at nogle ting ikke synes så selvfølgelige og forståelige for alle. Der vil derfor, ganske naturligt, også fremover vise sig områder, hvor en dialog og god debat med politikerne og forvaltningerne er nødvendig, for gensidigt at forklare sig og tydeliggøre, hvad det er vi hver især mener. Det tror jeg er i alles interesse. I område Nordøst betragter vi 5 Brugerråd i den gamle Hals Kommune, den store del af området som ikke kommer fra den tidligere Hals Kommune, som en vigtig og meget velkommen samarbejdspartner, som vi ser frem til at lære at kende.