Positive amerikanske jobtal

Den kommende uge er en af de "gyldne uger" med ekstremt mange nye informationer omkring den globale makroøkonomiske udvikling. Modsat situationen det seneste år er fokus imidlertid i stigende grad rettet mod inflationsudviklingen og ikke så meget længere på (amerikansk) beskæftigelse/arbejdsløshed. De sidste par uger har budt på stigende inflation, hvor specielt det underliggende prispres i producentleddet medførte et betydeligt udsalg på obligationsmarkedet. Denne uges tal for beskæftigelsen i den amerikanske økonomi (fredag) vil uden tvivl være blandt de nøgletal, der tiltrækker størst opmærksomhed. Vi vil dog holde et vågent øje med arbejdsløshedsprocenten, da den indikerer hvor stort et underliggende pres på inflationen, der opbygges. Ugen byder imidlertid også på tal fra indkøbscheferne i det meste af verden. Tallet har været meget robust i USA i det seneste halvandet års tid, og vi forventer et fortsat stabilt højt niveau. I Eurozonen forventer vi, på baggrund af fald i de nationale indeks i Tyskland, Italien og Frankrig, et fald. USA: Stærke jobtal I fravær af tal for prisudviklingen vil øjnene primært være rettet mod to begivenheder i denne uge. For det første ISM data fra de amerikanske indkøbschefer, der bortset fra det overordnede indeks for aktiviteten, i øvrigt også giver oplysninger om bl.a. beskæftigelse og priser. For det andet den månedlige arbejdsmarkedsrapport, der indtil for et par måneder siden, stort set var det eneste, der drev markedet. Det gør den ikke længere, men det burde den måske gøre! I hvert fald er arbejdsløshedsprocenten blevet ved med at falde, hvilket samtidig signalerer, at der opbygges et underliggende prispres via arbejdsmarkedet og løndannelsen. Ifølge OECD ligger den strukturelle arbejdsløshed i USA på 4,8 procent. Det vil sige, at ved en arbejdsløshed på 4,8 procent vil der opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet, hvilket medfører, at lønpresset tager til - et pres der senere slår over i priserne som inflation. Med en arbejdsløshedsprocent på 5,2 procent er vi ikke langt fra det niveau! Stabil inflation Apropos arbejdsløshed så byder Eurozonen også på arbejdsløshedstal i denne uge. Den europæiske arbejdsløshed har ligget stabilt i underkanten af ni procent i mere end et år. Denne måned forventes ikke at afvige fra de sidste måneders udvikling. Et godt billede på konjunkturforskellen mellem EU og USA er således den markante forskel på arbejdsløsheden (næsten fire procentpoint) og ikke mindst, at OECD's beregning på den europæiske strukturarbejdsløshed er otte procent. Det vil sige, at der i Europa opstår flaskehalse ved et fald i arbejdsløsheden til otte procent, hvilket samtidig signalerer hvorfor Europa har så desperat et behov for strukturreformer på arbejdsmarkedet! Ugens byder endelig på PMI data fra Eurozonen (aktiviteten som den bedømmes af indkøbscheferne i Europas største virksomheder), der ovenpå skuffende tal fra Tyskland, Italien og Frankrig forventes at falde en smule. I tråd med den udvikling forventes inflationstal at vise et stabilt/faldende prispres. ECB forventes derfor heller ikke at ændre på renterne på torsdag (eller i år for den sags skyld), ligesom den tyske arbejdsløshed fortsat vil vise en arbejdsløshed på over fem millioner. Renten korrigeret op Intet nyt fra Vestfronten - de lange renter er endelig langt om længe korrigeret op, og det tror vi, de vil blive ved med et stykke tid endnu!