Positive forældre er det allervigtigste

På Vesterkærets Skole i Aalborg mener skoleleder Torben Odgaard ikke, at man kan sætte lighedstegn mellem meget uro og mange elever i klasselokalet.

I 9.a på Vesterkærets Sko­le er der 27 ele­ver i klas­sen. I dag star­ter num­mer 28.
Foto: Pe­ter Lang­kil­de

I 9.a på Vesterkærets Sko­le er der 27 ele­ver i klas­sen. I dag star­ter num­mer 28. Foto: Pe­ter Lang­kil­de

På skolen har de erfaring med både mange og få elever i klasserne, og her giver klasser med mange elever ikke automatisk mere uro. - I klasser med få elever kan der også være larm og forstyrrende børn, siger skoleleder Torben Odgaard. På skolen er der klasser med 16 elever og helt op til 27 elever. - I store klasser kan der være flere elever, der trækker i den rigtige retning, mens børn i små klasser lettere kan komme til at føle sig udenfor, erfarer Torben Odgaard. 27 elever i klassen Han mener den væsentligste årsag til, at en klasse fungerer, er forældrenes opbakning. Hvis forældre taler godt om skolen, og går positivt ind i et samarbejde, er der større chance for, at en klasse bliver rar at være i. I 9. a har klasselærer Pia Jensen 27 elever. Hun oplever ikke uroen i den store klasse som et problem. - 9.a er generelt en rolig klasse. Men selvfølgelig er der mere kaos, når en time begynder. Vi skal bruge mere tid på at organisere os, end hvis vi var knap så mange, siger Pia Jensen. Hun og eleverne oplever ikke, at uroen fylder, så det går ud over fagligheden. - Der er mere dynamik i klassen, og eleverne stiller højere krav til sig selv. Deres ambitionsniveau stiger, siger Pia Jensen, der også oplever, at de mange elever i klassen stiller større krav til hendes faglighed på en positiv måde. Den enkeltes trivsel Men det er andre ting, der bliver vanskeligere, når 27 teenagere fylder et klasserum. - Når man er mange, kan eleverne også bedre ”gemme sig”, og det er vanskeligere at have føling med det enkelte barns trivsel, siger Pia Jensen og slår fast, at de væsentligste årsager til, at en klasse fungerer, er børnegruppens sammensætning og forældreopbakningen. I 9.a udløser de mange elever ekstra lærertimer, hvilket betyder, at klassen i tolv timer om ugen har en ekstra lærer. I timerne kan klassen deles op i mindre hold, og lærerne får mere tid til den enkelte. Små børn, få elever I de to 1. klasser på Vesterkærets Skole er der derimod ganske få i klasserne. I 1. a er der kun 16 elever, og det nyder klasselærer Kristine Klitgaard. - Når eleverne går i indskolingen kræver de meget kontakt, og så er det en fordel at have få elever i klassen, siger Kristine Klitgaard. Der er mange praktiske ting lærerne skal tage sig af, og det kræver meget struktur fra lærernes side. Alligevel mener Kristine Klitgaard ikke, at mange elever i klasselokalet i en 1. klasse automatisk giver flere forstyrrende børn. I flere timer slår de to første klasser sig også sammen og har fælles undervisning. - Det betyder, at vi er to voksne, der kan samarbejde, og det giver os mulighed for at lave forskellige typer af hold indenfor den store gruppe, siger Kristine Klitgaard.