Positive jobsignaler fra USA

Verden venter på de nye tal for Kinas import og eksport

Industri 13. februar 2011 05:00

Den seneste uge startede på ryggen af forrige fredags amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der skuffede på overfladen med en beskæftigelsesfremgang på kun 36.000 i januar mod forventet 146.000. Sidste måneds beskæftigelsesfremgang blev dog opjusteret fra 103.000 til 121.000 og arbejdsløshedsraten faldt meget overraskende fra 9,4 pct. til 9,0 pct. Det var det som markedet efterfølgende reagerede så positivt på og sendte aktier og USD op og obligationer ned. Sidste uges industridata var generelt en skuffende oplevelse. Både når det gælder den danske og norske, men faktisk også den tyske industriproduktion, der alle faldt. Syndflod af tal I denne uge skifter fokus fra ledende indikatorer for industrien og forbrugerne til rene fakta. I Europa kommer der BNP-tal for 4. kvartal, mens amerikanerne i løbet af ugen byder på en sand syndflod af data fra detailsalg over industriproduktion til boligmarkedstal og inflation. I forhold til den globale økonomi kommer der en form for realitetstjek, når der kommer import- og eksportdata ud af Kina. Af lige så stor interesse i denne uge er dog tal for den kinesiske inflation, der forventes at stige fra 4,6 pct. til 5,4 pct. For at forebygge en overophedning i økonomien har kineserne forhøjet renten tre gange siden oktober og bankernes reservekrav syv gange. Sidstnævnte er bare en anden måde at dæmpe kreditvæksten på ved at binde kapitalen i banksektoren. Samlet kæmper kineserne og en række andre af de såkaldte "Emerging Markets" således med det stik modsatte af "vores" del af verden, hvor vi kæmper mod eftervirkningerne af finanskrisen (der stort set ikke ramte de nye markeder) i form af lav aktivitet, historisk høj arbejdsløshed og store underskud på de offentlige finanser. Stiger den kinesiske inflation yderligere, er det ret sikkert, at den kinesiske centralbank vil forhøje renten yderligere og dæmpe aktiviteten … til skade for vores afsætningsmuligheder. Om den afdæmpning allerede er trådt ind, får vi indikationer for mandag, når der kommer importtal fra Kina. På forventningen til tallet ser det dog ikke ud til, at aktiviteten er faldet endnu. Der forventes en importfremgang på hele 27 pct. i forhold til sidste år. Dansk industri falder bagud Selvom den tyske industriproduktion faldt en smule i december, er forholdene noget mere bekymrende i Danmark, idet den danske industriproduktion nu er faldet tre måneder i træk. Målt på fremstillingsindustrien alene viste udviklingen i 4. kvartal 2010 et fald i produktionen på 3,9 pct. Det vel og mærke i en periode, hvor tyskerne havde en fremgang på 2,5 pct. og svenskerne en fremgang på 0,9 pct. Ovenpå et historisk stort fald i den danske industriproduktion på godt 17 pct. i 2009 var der dog tale om en samlet fremgang på 2,5 pct. for hele 2010. Produktionen kørte frem til sommer, men har, med en enkelt måned som afvigende haft en pil ned i 2. halvår. Til gengæld - eller man skulle måske sige, oven i dette - viste saldoen på den danske betalingsbalance et overskud på hele 93,6 mia. kr. i 2010. Det er det højeste betalingsbalanceoverskud der er registreret i et kalenderår nogensinde. Positive danske balancer … Nu er et overskud på betalingsbalancen alt andet lige jo selvfølgelig en positiv ting, specielt i en periode hvor der er meget fokus på de europæiske landes solvens og fremtidige betalingsevne. I en international målestok har Danmark endvidere en lav offentlig gæld ligesom de seneste års positive udvikling i samhandlen med udlandet også kan aflæses på den danske udlandsgæld. Efter at have haft en udlandsgæld på op imod 300 mia. i starten af 0'erne er den danske udlandsgæld forvandlet til en fordring på udlandet på omkring 170 mia. kr. Sammen med et historisk stort overskud på betalingsbalancen giver det Danmark en rigtig god buffer, hvis udlandets syn på Danmark på et tidspunkt skulle skifte til et mere negativt end det nuværende. I forhold til den aktuelle konjunktursituation er der dog faktisk også et negativt signal i overskuddet på betalingsbalancen! .. afspejler svagt opsving Den gode nyhed er, at eksporten kører pænt frem på ryggen af et globalt industriopsving, mens den dårlige nyhed er, at importen er stagneret de sidste seks måneder af 2010 og dermed følger en fuldstændig flad udvikling i forbruget. Så overskuddet på handels- og betalingsbalancen er udtryk for, at det går godt i udlandet, men fortsat relativt skidt i Danmark. Detailsalget var uforandret i hele 2. halvår 2010, mens industriproduktionen som sagt faldt med 3,9 pct. alene i 4. kvartal! Det grundlæggende problem i Danmark p.t. er, at der er for høj opsparing i den private sektor kombineret med en meget lav investeringsaktivitet. Den høje opsparing er udtryk for, at privatforbruget er (for) lavt, og den svage udvikling i investeringerne er udtryk for, at der for det første er rigelig kapacitet og for det andet, at tilliden til fremtiden fortsat er svag. Fokus på amerikanske jobs Den kommende uge vil som sagt centrere sig omkring BNP-tal ud af Europa, mens amerikanerne byder på detailsalg, industriproduktion, boligtal og inflationsdata. Tallet for europæisk BNP i 4. kvartal er behæftet med en del usikkerhed, idet vejret var så ringe, som det var i december. Det påvirkede byggeriet, der var den primære forklaring på, at det engelske BNP faldt med 0,5 pct. i 4. kvartal. Det vil også slå igennem i Europa. Bliver væksten svagere end forventet i 4. kvartal 2010, må det dog forventes, at det bliver tilsvarende stærkere i 1. kvartal i år. I USA forventes tallene for både forbrug og industri at vise pæn fremgang, ligesom inflationen fortsat forventes moderat. Boligtallene forventes at vise små stigninger på et meget lavt niveau, og ugens måske mest interessante tal kan gå hen og blive de amerikanske ansøgninger om understøttelse, der i sidste uge signalerede det stærkeste jobmarked siden juli 2008.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...