Hospitaler

Positive lokalpolitikere

Lokale regionspolitikere ser generelt positivt på udkastet til den nye sygehusstruktur.

Lokale regionspolitikere ser generelt positivt på udkastet til den nye sygehusstruktur.

FREDERIKSHAVN:Selvfølgelig havde det været positivt, hvis sygehuset i Frederikshavn i dag havde alle de funktioner, det havde engang. Men når hverken økonomien eller lægerne er til det, så må man prøve at få det bedst mulige ud af situationen. Sådan lyder det fra to lokale politikere, som deltog i det offentlige debatmøde om den nye sygehusstruktur tirsdag aften i Sindal: { Finn Jakobsen, Sæby (V): - Jeg var meget glad for at deltage i mødet, og det gode var de mange tilkendegivelser fra publikum. Men jeg blev træt af at høre, at nogle borgere stadig hænger sig i den gamle kamp mellem Hjørring og Frederikshavn. Det er simpelthen et for lavt niveau. Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Frederikshavn er én enhed, og vi er nødt til at samarbejde om en lang række ting for at løse de problemer, vi står over for. - Jeg synes faktisk, at vi i Frederikshavn skal være glade for, at sygehuset bliver bevaret, og at det opgraderes - med strukturplanen bliver der nemlig flere arbejdspladser på stedet end i dag. I den forbindelse er det også vigtigt for sygehuset i Frederikshavn og for borgerne, at man får den visiterede akutdel og at man kan opretholde et delvist akutberedskab på stedet. Faktisk synes jeg ikke, vi har nogen grund til at klage. - Jeg ser også de praktiserende læger i Frederikshavn som en meget vigtig medspiller, og jeg mener, at de skal have flere funktioner, end de har i dag, for eksempel skal de have mulighed for direkte visitation. { Anders Broholm, Frederikshavn (V): - Jeg synes, det var et godt møde, hvor folk fik lov at komme til orde. De fleste kritiske røster kom fra deltagerne fra Frederikshavn, og det kan jeg godt forstå, fordi det er her, der kommer til at ske flest ændringer. - Men jeg tror, at med de tilkendegivelser der var fra mange af politikerne i panelet, får vi en god løsning. De stillede sig nemlig positive over for forslag som at etablere et delvist akutberedskab på sygehuset i Frederikshavn og at udvide køretiden for Søværnets lægebil, så den bliver døgnbemandet. - Og så er det jo også vi politikere opgave at formidle den udvikling, der er sket i sundhedsvæsenet, for eksempel på det præhospitale område, hvor man er blevet meget bedre og kan flere ting end tidligere. - Det vil være at stikke folk blår i øjnene, hvis vi sagde, at vi ville arbejde for at have akutmodtagelse i både Hjørring og Frederikshavn. Det er der simpelthen ikke læger nok til. Derfor må vi prøve at finde en god løsning for Frederikshavn, og det tror jeg, vi kan.