Lokalpolitik

Positive meldinger om ledigheden

Udvalgsformand tilfreds med udvikling - og glad for ansættelse af ny kontanthjælpsmedarbejder

DRONNINGLUND:- Vi følger stadig udviklingen tæt, men der er altså en positiv tendens på kontanthjælps-området. Det går den rette vej. Sådan siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), efter at udvalget på det seneste møde - som vanligt - så nærmere på udviklingen inden for blandt andet kontanthjælpsområdet. - Vi ser ud til at kunne holde skindet nogenlunde på næsen, siger hun med henvisning til det budget, som udvalget i år har på området. De seneste ledighedstal for Dronninglund Kommune bekræfter da også, at kommunen fortsat kan mønstre en relativ lav ledighed i forhold til de andre kommuner i Region Aalborg Samarbejdet. Ledigheden i Dronninglund Kommune lå således i august på 6,4 procent - ikke langt over kommunen med den laveste ledighedsprocent Region Aalborg Samarbejdet - Fjerritslev med 5,6 procent - og langt under topscorer Aalborg Kommune med en ledighedsprocent på 9,6. Inger Pedersen glæder sig midt i den positive ledigheds-udvikling yderligere over, at kommunen nu i skikkelse af Niels Nordholm har ansat en ny kontanthjælpsmedarbejder til at øge den kommunale fokusering på dette område. - Han virker meget målrettet, og vi forventer os rigtig meget af, slutter udvalgsformanden.