Positive svineproducenter

Trods svag økonomi bygger og renoverer svineproducenterne stadig på fuld kraft

BRØNDERSLEV:Danske svin skal have det bedre. I Vendsyssel anerkender svineproducenterne samfundets krav, og indretter sig på dem. Selvom de har haft et svært år med røde tal i regnskaberne sidst på året, planlægges der nye stalde og renoveringer i uændret stort omfang. Det fortalte formanden for svineudvalget i LandboNord, gårdejer Jørgen Barkholt, Bindslev, på årsmødet i Brønderslev i går. - Det er nemlig nødvendigt løbende at tilpasse produktionsanlæggene til nye regler, fastslog han, og erkendte, at der i 80-erne skete en voldsom intensivering i måden at holde grise på. - Vi stablede smågrisene, tog en fjerdedel af farestierne og klemte sobokse ned på 60cm. Optimeringen inden for de eksisterende rammer var nødvendig bl.a. på grund af en meget høj rente og presset produktionsøkonomi. Der blev udviklet rigtig mange rationelle og effektive produktionssystemer, men det medførte også, at omverden begyndte at interessere sig for vores måde at holde svin på. Det har eskaleret siden og i de senere år er der kommet mange påbud og direktiver om den måde, vi skal holde grise på, påpegede han: Fra bundne søer til søer i bokse; Løsgående søer fire uger efter løbning; Ophør med brug af vækstfremmere; Overbrusningsanlæg; Regler om rodemateriale; Miljøregler. Senest er der fremsat lovforslag om stramning af loven vedrørende indendørs svinehold. Det ventes vedtaget i foråret. Landmændene har fået frist helt til 2013 til udfasning af eksisterende stalde. - Men de fleste af de anlæg, vi har i dag, skal inden da gennemgå større eller mindre ændringer, påpegede Jørgen Barkholt. Et krav gælder dog fra dag ét:: permanent adgang til tilstrækkeligt mængde halm eller andet manipulérbart materiale, der kan opfylde grisenes behov for beskæftigelses- og rodeadfærd. Jørgen Barkholt anbefalede sine medlemmer den positive attitude: - Alle disse ting kan vi have forskellige holdninger til, men overordnet kan vi være tilfreds med det omgivende samfund har en holding til den måde vi gør tingene på, fastslog Jørgen Barkholt overfor de 450 forsamlede svineproducenter. Han efterlyste dog samtidig forståelse for, at omstillingen tager tid og kræver penge - og det indebærer ofte en udvidelse af svineholdet. I den forbindelse rettede han en hård anklage mod Nordjyllands Amt for at skærpe kravene i forbvindelse med dokumentation i forbindelse med miljøtilladelserne - VVM eller screeningssagerne. - Det er helt horribelt. I 2002 har kravene til ansøgninger om VVM og screeningssager accelereret helt uhørt. Først har amterne fået flyttet arbejdsopgaverne og dermed omkostningerne over til de ansøgende landmænd, som forståeligt har indvilget med forventning om en hurtigere sagsbehandling. Men sagsbehandlingstiden ændres ikke, tværtimod mødes ansøger nu med nye og ofte omfattende krav til yderligere beregninger med efterfølgende omkostninger. Man spørger sig selv: Hvordan mon forholdene er i en bananrepublik?