Positive toner fra erhvervslivet

ØSTERVRÅ: Nybyggeri, butiksudvidelser, ny virksomhed, andelsboligbyggeri og et højt aktivitetsniveau prægede 2002 i Østervrå. Det var blot nogle af de ting, som formanden for Østervrå Handelsstandsforening, Britta Damtoft, lagde frem i sin beretning ved den årlige generalforsamling. Formanden betegnede året som yderst spændende og begivenhedsrigt for Østervrå, hvor man havde oplevet øget aktivitet blandt medlemmerne og i foreningen. Alt i alt en meget positiv udvikling for byen og et aktiv for handelslivet. I 2002 fik byens skole en ny indskolingsbygning samt et flot kulturhus, som allerede benyttes flittigt. Byens plejehjem tager snart en ny tilbygningen i brug. Den rummer blandt andet ti lejligheder. Flere af byens forretninger har eller er i gang med at forny og renovere deres butikker. En stor virksomhed kom igen til byen, idet Entreprenør Svend Aage Christiansen har købt Pilkingtons bygninger på Høngaardsvej. Endvidere er byggeriet af tolv andelsboliger gået i gang på arealet mellem Industrivej og Søndergårdsvej. Foreningen har i løbet af året deltaget i eller arrangeret flere aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes Østervrå Messen, Open by Night og det årlige før-jul-arrangement, som i 2002 fik et vellykket nyt tilsnit. En henvendelse til Sæby Kommune om et økonomisk tilskud til aktiviteter, fik ikke det udfald, som man fra foreningens side havde håbet på. Kommunen har dog velvilligt stillet sig til rådighed med tilbuddet om lån af forskellige rekvisitter i forbindelse med arrangementer. Bestyrelsen har i løbet af året gjort et ekstra benarbejde for at få flere medlemmer i foreningen, og det har givet fem nye, så medlemstallet nu er på 29. Endvidere blev det ved generalforsamlingen besluttet, at foreningen fremover ændrer navn til Østervrå Handel & Erhvervsforening, også for udadtil at signalere en forening, hvor man står sammen i et lille samfund, og hvor der er plads til alle former for erhverv. I den nærmeste fremtid vil foreningen deltage i den lokal brandstations 75 års jubilæum, som fejres lørdag den 26. april med et stort fælles arrangement midt på Hjørringvej. Til bestyrelsen var der valg af Jonna Ørslev Andersen, Lejf Andersen og Peter Karlsen. Suppleant blev Susanne Lumholz. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: formand Britta Damtoft, næstformand: Peter Karlsen, sekretær: Lejf Andersen, kasserer: Jørgen Mikkelsen samt Jonna Ørslev Andersen som menigt medlem. Regnskabet viste et pænt lille overskud. ÅB/kjær