Positivt med skift efter 6. klasse

Tversted Skole afgav sin 7. klasse for to år siden - skolen har gode erfaringer med den model

Sko­le­le­der Flem­ming Mejl­vang på Tver­sted Sko­le var for to år si­den med til at be­slut­te, at sko­len kun skal gå til 6. klas­se.Foto: Kurt Be­ring

Sko­le­le­der Flem­ming Mejl­vang på Tver­sted Sko­le var for to år si­den med til at be­slut­te, at sko­len kun skal gå til 6. klas­se.Foto: Kurt Be­ring

TVERSTED:Politikerne i Ny Hjørring har som tidligere fortalt i avisen spillet en tanke op til debat: Skal de 11 små skoler i Ny Hjørring til at stoppe efter 6. klasse? Ellers skal de fortsætte til og med 7., som de gør i dag? Et enkelt sted i storkommunen har man allerede ført tanken om et skift efter 6. klasse ud i livet. Tversted Skole i Hirtshals Kommune skilte sig for to år siden af med sin 7. klasse. Det skete ud fra pædagogiske og faglige argumenter, og deres erfaringer med det er gode. - Vi har for et par måneder siden evalueret det i lærergruppen, og der var enighed om, at det har været fint, siger skoleleder Flemming Mejlvang. Frivillig idé Han vil gerne fortælle om sin skoles erfaringer, men han understreger, at han ikke kan sige noget om, hvad der er bedst for andre skoler at gøre. Tversted Skole havde et andet udgangspunkt end nogle af de mindste skoler i storkommunen, som ligger nede omkring eller lige under 100 elever. Med flytningen af 7. klasse gik man fra knap 150 til 130 elever, så skolen blev ikke helt lille af den manøvre. Men vejen til beslutningen var ikke helt problemfri. - Idéen kom fra skoleledelsen og lærerne. Det var ikke noget, politikerne kom med. Vi drøftede spørgsmålet og diskuterede fordele og ulemper, fortæller Flemming Mejlvang. Perioder på 3 år En af de store fordele, som skolen så, var at et skift efter 6. giver mere kontinuitet i det faglige og pædagogiske arbejde. Et skift dér deler børnenes perioder op i dele på 3 år, ligesom folkeskolen og fagene er delt op fra Undervisningsministeriets side i en fasedeling: Indskolingen fra 1. til 3. klasse, mellemtrinnet i 4. til 6. klasse og udskolingen fra 7. til 9. klasse. - Den modtagende skole får bedre mulighed for at lære de nye elever at kende. Mange elever fra vores område tager i dag på eftersskole efter 8. klasse. Så er de reelt kun et år på den nye skole. Et tre-årigt forløb giver bedre mulighed for en kontinuerlig undervisning, mener Flemming Mejlvang og fremhæver især fagene tysk, fysikkemi, biologi og geografi: - De fag begynder i 7. klasse. Hvis børnene skifter efter 6. klasse, er der mulighed for, at de kan have den samme faglærer i de fag i 7., 8. og 9. klasse. Det kan også være svært for små skoler at tiltrække tysk- og fysiklærere, når de kun skal have ganske få timer i faget om ugen og ikke har mulighed for at følge op på det, og lokalerne er dyre at holde opdaterede. Det var i begyndelsen af 2004, at lærere og ledere nåede frem til den konklusion, at det set med pædagogiske briller var bedst for børnene med et skift efter 6. klasse. Forældre imod Skolebestyrelsen bakkede op om det, men det gjorde forældrene ikke. En undersøgelse viste, at 75 pct. af dem ønskede at bevare 7. klasse på Tversted Skole. - Den største forældrereaktion var i de mindste klasser. Nogle af dem var nervøse for, om det blev starten på salamimetoden, hvor skolen til sidst ville lukke. Der var meget debat og læserbreve omkring det. Men skolebestyrelsen, lærerne og ledelsen indstillede til politikerne, at vi ønskede at lave strukturen om til et skift efter 6. klasse, fortæller Flemming Mejlvang om processen. Spørgsmålet blev diskuteret med forældre i alle klasserne, og der var selvfølgelig også nogle følelser i spil: - Det er klart, at vi også tænkte på, om det var et tab. At skolen mistede noget. En skole kan godt blive for lille, men vi mente, at med 130 elever så kan vi godt overleve, siger Flemming Mejlvang. Kan blive for lille Politikerne kunne lide idéen, og fra og med skoleåret 2004/2005 blev strukturen lavet om, så 7. klasse eleverne begyndte på Bindslev Skole. Lærermæssigt betød det, at man skulle skære halvanden stilling væk, men der var alligevel en, der gik på pension, så der var ingen fyringer. Børnene flyttede skole det år tidligere, og forældrenes protester faldt til ro. - Der er sikkert stadig nogle, der mener, at vi burde have beholdt 7. klasse. Men på skolen mener vi, at det var det rigtige at gøre, siger Flemming Mejlvang. Han kan dog også godt se nogle argumenter for at bevare 7. klasse på de små skoler. - Hvis skolen er på for eksempel 100 elever, så ville hensynet til skolens rolle i lokalområdet nok veje tungere, end det har gjort her. Der er mange gode ting ved små skoler, men de kan også blive for små, siger han. Forvaltningen havde indstillet til børne- og undervisningsudvalget i Ny Hjørring, at man skulle træffe en principbeslutning om, at de små skoler skal gå til 6. klasse. Men politikerne ville ikke træffe nogen beslutning om 7. klasse. De vil have emnet debatteret og de vil tale med de berørte skoler.