Lokalpolitik

Post-lukning vækker vrede

NIBE: NORDJYSKES oplysninger onsdag om Post Danmarks planlagte lukning af Nibes posthus på Toften 1. november næste år til fordel for en skrabet udgave - en såkaldt postbutik - har nu fået den Socialdemokratiske byrådsgruppe til at sende et åbent brev til borgmester Jens Østergaard Madsen (V), der opfordrer det samlede byråd til at kæmpe for bevarelse af kommunens eneste postkontor. - Den socialdemokratiske byrådsgruppe er af den opfattelse, at Nibe by også fremover bør have et selvstændigt postkontor. Nibe er den nordjyske by, der har procentvis størst tilflytning. Nibe har et handelsliv, der ikke er under afvikling, men tværtimod er i stadig udvikling. - Byrådet bør derfor kæmpe for at bevare postkontoret. Den socialdemokratiske byrådsgruppe foreslår derfor..., at byrådet tilkendegive over for Post Danmark, at vi finder det helt uacceptabelt, at Nibe postkontor nedlægges, lyder opfordringen fra socialdemokraterne med tidligere borgmester og mangeårig postfunktionær, gruppeformand Elin Møller i spidsen. Det forlyder, at handlende kontakter den nye formand for Nibe Handelsforening, advokat Carl Sejr Jespersen, for at skabe bred støtte til en protest mod Post Danmarks planer.