EMNER

Postbude er kompetente og kan læse

Journalist Peter Svanum spørger (9.4.), om postbudene kan læse. Mit svar er nøjagtig det samme, som da Peter Svanum stillede spørgsmålet første gang i en mail til Post Danmark for en måneds tid siden: Jo, postbudene kan læse.

Mine medarbejdere er faktisk meget kompetente, og de sætter en stor ære i at yde den bedst mulige kvalitet og service over for kunderne. Peter Svanum påstår på ny, at det er umuligt for postbudet at finde Mosskov Pavillonen, selvom den har ligget på samme adresse i mange år. Også her må jeg give samme svar som sidst: Postbudene er ikke i tvivl om, hvor Mosskov Pavillonen ligger. Problemet er, at traktørstedet kun har åbnet i sommerhalvåret. Uden for sæsonen har postbudet ingen steder at aflevere posten, så er vi nødt til at returnere breve til afsenderen. Post Danmark distribuerer hver dag flere millioner forsendelser, så fejl kan naturligvis ikke helt undgås. Jeg må dog sige, at flere af de eksempler, Peter Svanum giver på fejlagtigt returnerede breve, faktisk er returneret med god grund. F.eks. fordi brevene er adresseret til en tidligere indehaver. Afslutningsvis vil jeg igen opfordre Svanum til at give postbudet konvolutten, hvis han modtager breve retur, som han mener er fejlbehandlet i Post Danmark. Eller ringe til undertegnede. Jeg skal nok tage telefonen og give et hurtigt og konstruktivt svar.