EMNER

Postbudes tillidsmand kræver frihed

Liberaliseringen af postomdelingen i Europa er en trussel mod Post Danmark, hvis ikke virksomheden får lov at agere på lige vilkår med nye, private konkurrenter.

Det frygter Peter Madsen, fællestillidsmand for postbudene i Nordjylland og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Post Danmark. Et af de sidste skridt på vejen mod den fulde liberalisering fra 2011 er taget efter at Europa-Parlamentet i denne uge godkendte Kommissionens seneste direktivforslag. Peter Madsen er ikke mod liberaliseringen som sådan. - Men den kræver at danske politikere tænker sig om allerede nu. Det er jo indlysende at en stor del af de opgaver, Post Danmark påtager sig i dag, umuligt kan blive til en forretning. Tænk på hele postomdelingen uden for byområderne. Befordringspligten er et nøglebegreb i Kommissionens direktivforslag. - Den er bestemt værd at kæmpe for ud fra et overordnet samfundshensyn. Og ingen politikere vil jo kunne holde til at afskære yderområderne fra postbetjening. Men det koster, fastslår Peter Madsen. - Og betyder liberaliseringen, at Post Danmark står alene tilbage med betjeningsforpligtelsen, mens vore konkurrenter bare skummer fløden og nupper de lukrative opgaver, ender vi lynhurtigt uden et Post Danmark, advarer han. Løsningen er større frihedsgrader til Post Danmark, f.eks. mulighed for at differentiere priserne, mener han.