Mariagerfjord

Posten undgår tunnel

POSTRUTE:Hermed svar på læserbrev fra Birgit Borbye, Nordjyske Himmerland 7. juli 2008: Jeg har som postmester ikke tidligere talt med Birgit Borbye om vedtaget praksis for benyttelse af tunnelen på Brogade og ej heller fået forelagt problemstillingen. Men på baggrund af læserbrevet har jeg set på, hvordan turene er tilrettelagt. I den forbindelse ændres turene, så vi undgår tunnelen og kun i ganske få tilfælde vil være nødsaget til at bruge den. I de få tilfælde, hvor vi benytter tunnelen, vil det selvfølgelig være på forsvarlig vis uden at genere øvrige gående/cyklende.