EMNER

Posterne er fordelt

HJALLERUP:På et konstituerende møde i Hjallerup Menighedsråd er de forskellige arbejdsposter for den kommende tid fordelt. Formand er Torben Sanden, mens Ole Laursen er næstformand. Birthe Ottesen er valgt til kirkeværge og Rikke Larsen Pedersen er blevet sekretær. Grethe Marie Karlsen er kasserer og Jens Christian Jensen er kontaktperson til personalet. Næstformanden Ole Laursen er blevet udset til at tage sig af sager som bygningssagkyndig, og tillige sammen med Ingrid Johanne Sørensen og Ella Karoline Simonsen udgør det stående udvalg for kirke og kirkegård, og de samme personer udgør præstegårdsudvalget. Endelig bliver menighedsrådet repræsenteret i bestyrelsen for fonden, der driver Hjallerup Kulturhus af Torben Sanden og Birthe Ottesen. Ella Simonsen og Jens Christian Jensen er nye medlemmer af menighedsrådet, der tillige har sognets to præster Inge Thomsen og Helle Lindholt Pahus samt en repræsentant for medarbejderne som medlemmer.