Hospitaler

Postgården værd at bevare

På borgermødet (9.3.) fik vi en god gennemgang af planerne for det nye Universitetssygehus.

Der var dog et besynderligt hul i planlægningen: Hvordan skal den fredede Postgården indgå i planerne? De fire parter: Regionen, Kommunen, Kulturarvstyrelsen og ejerne var tilsyneladende kommet så meget på kant med hinanden, at der var lukket for en konstruktiv dialog. Regionen, som er bygherre, ønsker mulighed for at fjerne Postgården for at kunne skabe et sygehus med korte interne forbindelser. Meget forståeligt, men der er dog andre hensyn her i verden. Kommunen, som ellers har ført sig frem som "kulturarvs-kommune", har bekvemt lænet sig op ad regionen, men undladt at tage endelig stilling. I stedet henvises Postgården til en senere lokalplan. Kulturarvstyrelsen har undladt at fortælle, hvad den 70 årgamle fredning egentlig går ud på. De meddeler arrogant, at hvis Nordjylland ikke vil underkaste sig den uspecificerede fredning, kan de jo bare flytte sygehuset et andet sted hen! Og Postgårdens ejere har angiveligt ikke villet give Kommunen og Historisk Museum adgang til at foretage de registreringer, som er nødvendige for at få underbygget og præciseret den gamle fredning. Det er svært at komme uden om, at Postgården er bevaringsværdig, og at den vil kunne blive et værdifuldt rekreativt indslag i et kommende mega-byggeri. Det er muligt, at det vil besværliggøre og fordyre sygehusbyggeriet. Men som Postgårdens ejer påpegede, så er det foreløbig et postulat, som ikke er underbygget. Løsningen kunne være, at man i den kommende arkitektkonkurrence beder deltagerne belyse begge muligheder: Et super-rationelt sygehus, hvor Postgården er fjernet, og et forslag, hvor Postgården indpasset som konferencecenter, gæstebolig, administration eller lignende i det nye sygehus. Om det kun er hovedbygningen eller også parken og udhusene, der skal bevares, må komme an på en nærmere analyse og deltagernes fantasi. Om muligheden for at bevare hovedbygningen som privat bolig også skal undersøges, må komme an på en forhandling med ejerne. Konkurrencen bør omfatte hele området og ikke kun det amputerede, kortsigtede projekt, som Regeringen har lagt op til.