Posthume samtaler

En martret - og egensindig - general Hammerstein fanger læseren. Bogens forside

En martret - og egensindig - general Hammerstein fanger læseren. Bogens forside

BØGER Hans Magnus Enzensberger: "Hammerstein eller egensindigheden" # # # # ¤ ¤ Hitler mødte også modstand i Tyskland, f.eks. i militæret. Det er temaet for den nye film "Valkyrie" med Tom Cruise. Han giver rollen som grev Stauffenberg, der som måske bekendt var aktiv i 20. juli-mordforsøget. Blandt højtplacerede modstanderofficerer var general Kurt von Hammerstein. Han var hærchef, da Hitler blev rigskansler i 1933 - en udnævnelse Hammerstein forsøgte at forpurre, og som førte til at han i frustration tog sin afsked fra militæret. Denne bog er skrevet af Hans Magnus Enzensberger, forfatter og intellektuel, bl.a. kendt for sin fremragende "Åh, Europa" fra 1987. Begge bøger er fremragende oversat af Per Øhrgaard. Når Enzensberger tager et historisk emne op, skal man ikke forvente en regulær historisk undersøgelse. Sådan er det også med "Hammerstein". Her refererer Enzensberger f.eks. hvad han kalder posthume samtaler med Hammerstein og andre koryfæer. En frihed, som Enzensberger slipper godt af sted med. Han forstår jo at forfølge en tankegang hos de "interviewede" og får derved interessante synspunkter frem. Et vanvittigt projekt i en historikers øjne, men spændende... Undertitlen "Egensindigheden" siger naturligvis også læseren, at her er en anderledes vinkel på historien. Forfatteren undersøger og beretter dog også på regulær, gammeldags vis om adskilligt, også nyt og ukendt. Hammersteins børn var i mere eller mindre grad engageret i modstandsarbejdet. Datteren Marie Louise, der som 16-årig var trådt ud af kirken, blev som førsteårs-jurastuderende medlem af kommunistpartiet og kæreste med en Spartakus-aktivist - den venstresocialistiske bevægelse med Rosa Luxemburg. Det fortæller om en largesse hos generalen, at han i modsætning til sædvane i overklassen accepterede en sådan forbindelse. Det skal tilføjes, at samme largesse ikke blev jøderne til del. Han var utvetydig antisemit, som en forbavsende stor del af befolkningen. Eller rettere: vi forestiller os næppe i dag, hvor almindelig og udbredt antisemitismen var. Parallelt til nutiden: hvor stor en del af kritikken mod Israel er i sit væsen antisemitisk? En anderledes vinkel på historien, ja. Måske er det den, der bringer os tæt på. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk Hans Magnus Enzensberger: "Hammerstein eller egensindigheden. En tysk historie" Oversat af Per Øhrgaard 328 sider, ill., 299 kr. Gyldendal.