Posthus skal være toilet

BLOKHUS:Den karakteristiske bygning, som tidligere rummede Blokhus Posthus på vejen Sønder i By i Blokhus, skal flyttes til Mølleplads og være offentligt toilet. Der er i hvert fald planen med bygningen, men det skal først undersøges, om det er praktisk muligt at gennemføre projektet. Byrådet har købt posthuset for 300.000 kr. Det er hensigten, at der skal laves parkeringspladser, hvor posthuset lå, for behovet har længe været stort. Men det er endnu uvist, hvornår p-pladserne bliver etableret, forklarer kommuneingeniør Knud Nørgaard. Der er endnu ikke lavet et forslag til indretning af en ny, stor p-plads på arealet, men der kan blive tale om en markant forøgelse af pladser til bilisterne. En stor p-plads skal i øvrigt først laves, når der er etableret en plads med plads til 20-25 biler lige efter Aalborgvej 9, så der kan altså gå en rum tid, før en stor parkeringsplads laves. Etableringen af p-pladser afhænger også af, hvor mange penge Pandrup Kommune vil investere. Først skal pengene i kommunens p-fond, som erhvervsdrivende har indbetalt til i forbindelse med etablering af butikker, bruges til formålet.