EMNER

Postkasser tømmes tidligere

BRØNDERSLEV:Fra i dag, mandag, er sidste tømning af poskasserne i Brønderslev by ændret til klokken 17.30. - Hidtil er kasserne tømt både klokken 17.30 og klokken 18.30. Men der er meget få breve i kasserne ved tømningen klokken 18.30, og statistikken viser, at der gennemsnitligt kun postes én-to breve i hver af byens 20 kasser mellem de to tømninger, forklarer postmester Merethe Madsen fra Brønderslev Postkontor. Postkasserne ved posthuset tømmes fortsat klokken 19.30. Posthusets gadekasse lukkes i øvrigt fra 3. april. - Det sker af sikkerhedsmæssige årsager kombineret med ringe udnyttelse af den ekstra ydelse, som postkassen er beregnet til. Gadekassen erstattes af en almindelig postkasse, så der fremover bliver fem postkasser ved posthuset.

Forsiden