Gymnasiale uddannelser

Postkort i protest mod spareplan

Hundredvis skrev under på modstand mod lukning af gymnasium

FJERRITSLEV:Måneders utilfredshed i Fjerritslev og nabokommunerne kulminerede i går, hvor hundredevis skrev under på en protest mod et sparekatalog fra embedsmænd i Nordjyllands Amt. Sparekataloget nævner en lukning af Fjerritslev Gymnasium som en mulighed for at spare penge. Men det er en rigtig dårlig idé, mener folk i Fjerritslev og omegn, der i går mødte op til en protestdag i byen. Her blev et kæmpepostkort afslørets af borgmester Otto Kjær Larsen (V), der var den første til at skrive under på, at amtet bør bevare gymnasiet. Derefter fulgte viceborgmester Per Halsboe-Larsen (Soc.), og så samledes folk i en klynge foran postkortet for at grifle deres navn på det. Snart køres det til amtsgården på en blokvogn som en reminder til amtspolitikerne, som i næste uge diskuterer sparekataloget. I forvejen er der samlet over 4000 underskrifter ind som en yderligere protest. De blev tidligere på ugen overrakt til formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg Gunhild Bach Nielsen (Rad.). Hun har allerede givet udtryk for sin mening om, at det vil være en dårlig idé at lukke gymnasiet. Men på et fyraftensmøde på gymnasiet gjorde hun også opmærksom på, at der skal gøres noget for at skaffe flere elever. Blot to 1.g-klasser har indledt deres ungdomsuddannelse i Fjerritslev i denne uge, og det er for få. Det har fået Egnsbank Han Herred til at tilbyde at bygge et kollegium for at tiltrække flere unge.