EMNER

Postlukning for Folketinget

AALBORG: Privatiseringen af Post Danmark må stoppes. Det er det eneste logiske svar på lukningen af Nordjysk Postcenter i Aalborg, mener Enhedslistens folketingskandidat i Nordjylland Per Clausen Han tager til orde efter at det er kommet frem at postcenteret i Rustenborg skal nedlægges og arbejdet flyttes til Århus. -Lukningen er et led i den plan, som vil gøre det muligt at sælge Postdanmark til en multinational privat virksomhed. Privatiseringen står derfor i modsætning til at sikre et postvæsen, hvor det er service for den almindelige borger samt hensynet til miljøet og beskæftigelsen, som står i centrum, siger Per Clausen. Umiddelbart efter Folketingets åbning i oktober vil Enhedslisten tage initiativ til en forespørgelsesdebat om postvæsenets fremtid i Danmark. - De negative konsekvenser af privatiseringen bliver tydeligere og tydeligere flere steder i landet i form af dårligere service og fyringer - samtidig med at breve og pakker skal transporteres på kryds og tværs af landet for til sidst at ende tæt på det oprindelige afsendelsessted, hvilket fører til ressourcespild og miljøødelæggelse. Derfor må det være muligt at få i hvert fald Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Kristelig Folkeparti til seriøst at overveje om denne privatisering er en god idé, mener Per Clausen toby