Detailhandel

Poul E. føler sig tvunget ud af sin vinhandel

Allerede nu er butikken spærret inde, selv om renovering først var varslet til begyndelsen af maj

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Butikken er spærret inde, og hele ejendommen spærret af fem uger før det var varslet. Ejeren forklarer det med risikoen fra nedfald fra facaden.

AALBORG:Det, der skulle have endt som en fredelig afvikling, når det nu ikke kunne være anderledes for Poul E & Aalborg Vinhandel, er nu endt i en strid mellem ejer og lejer. - Vi går ikke ind i hans lejemål, lyder svaret fra ejendommens ejer, direktør John Nørgaard, Aalborg. Poul E & Aalborg Vinhandel lukker pr. 1. juni, men allerede nu føler indehaveren, Poul E. Nielsen, sig generet. Af ejeren. En skurvogn spærrer for udsigten til forretningen i Bredegade 18. Livlig trafik Mens der er livlig trafik ud og ind ad døren af fortrinsvis ældre damer, der fornyer lotterikuponer, er håndværkerne gået i gang med arbejdet, selv om Poul E. Nielsen har John Nørgaards ord på, at det først sker senere. Arbejdet er skriftligt meddelt med otte ugers varsel i henhold til Erhvervslejelovens §27 til først at skulle gå i gang 7. maj. Poul E. Nielsens advokat har reageret med at minde John Nørgaard om, at der i henhold til indgået forlig ikke må være håndværkere i lejemålet i den resterende lejeperiode. ”Endvidere må der ikke før udløbet af otte ugers fristen til lejeloven igangsættes arbejder, herunder opstilles stillads, skurvogn m.v.” Advokat Lars Kühnel meddeler, at igangsættes arbejder i strid med det indgåede forlig, vil der gennem fogedretten bliver anmodet om en umiddelbar fogedforretning uden yderligere varsel. Facaden falder ned John Nørgaard oplyser, at han har været nødsaget til at sætte arbejdet i gang tidligere end ventet, fordi store brudstykker af facaden falder ned på gaden til fare for de forbipasserende. - Risikoen for at nogen kommer til skade, må veje tungest, siger han. Den har Karen og Poul E. Nielsen hørt tidligere. Helt fra sidste sommer og frem til jul var der afspærringer, fordi det, de beskriver som tre mursten, var faldet ned. De havde gerne set, at de fik lov til at afvikle forretningen i fred og ro i de sidste to måneder, bl.a. for at kunne afslutte lotterikollektionerne ordentligt. De forhandler både Vare-, Landbrugs- og Klasselotteri og har gjort det gennem alle årene. Ophørsudsalget er planlagt til at skulle begynde efter påske. For Poul E. Nielsen, 62 år, er det afslutningen på 38 år med vinhandel i Bredegade. Han ville gerne, at han selv havde fået lov til at vente en tre år endnu, og at han selv havde bestemt tidspunktet. Nu er han tvunget til det, fordi et såkaldt hul i lejeloven gør, at et lejemål kan bringes til ophør, når renoveringen strækker sig over mere end fem måneder. Renovering John Nørgaard står over for at skulle renovere ejendommen for et tocifret millionbeløb med flytning af trappeopgang, etablering af elevator og altaner til bagsiden samt ny facade. Lejerne bliver i de seks boliglejemål ovenpå, mens de to butikslejemål i stueplan er bragt til ophør. Bageren inde ved siden af er lukket. Vinhandelen står over for det. Det er meningen, at de to lejemål skal slås sammen til ét. Der er fundet en lejer. John Nørgaard ønsker ikke at oplyse, hvilken butik det bliver. Erstatning Poul E. Nielsen forlader ikke stedet med sin gode vilje. 21. december blev sagen behandlet af boligretten, og ved et efterfølgende forlig accepterede han en erstatning, som han ikke ønsker at oplyse størrelsen på. Men det blev i hvert fald ikke noget, der nærmere sig de 1,5 mio. kr., han efter eget udsagn mener at kunne have fået for forretningen blot ved at aflevere nøglen. John Nørgaard mener imidlertid, at erstatningen var særdeles gunstig i betragtning af, at det kun er 46 kvm, det drejer sig om. Ejendommen har tidligere været ejet af Poul E. Nielsen. Han solgte den til John Nørgaard Erhvervsejendomme A/S for 20 år siden og fik ved den lejlighed John Nørgaards ord på, at han kunne fortsætte som lejer lige så længe, han havde lyst. - Det var John Nørgaard, der ikke ville have noget skrevet. Han sagde, et ord er et ord. - Jeg havde gerne set, det skrevet ned, siger John E. Nielsen. John Nørgaard oplyser, at han købte ejendommen af Nørresundby Bank og overtog en eksisterende lejekontrakt.