Poul Eefsen, 82 år

Poul Eefsen, forhenværende politidirektør i København er død 82 år gammel.

Poul Eefsen, tidligere politidirektør, er død, 82 år.

Poul Eefsen, tidligere politidirektør, er død, 82 år.

I 20 år var Poul Eefsen chef for ordensmagten i København, og han var en markant personlighed, hvis konsekvente afvisning af kritik flere gange skabte blæst om hans person. Det var især efter optøjerne på Nørrebro i København i maj 1993, at pressen satte fokus på Eefsen og hans stil. Hans første rapport om urolighederne var på flere punkter prægede af polemiske bemærkninger. Og politidirektøren oplevede at måtte blive kritiseret af politikere fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF. Hans ivrige forsvar af politifolkene var navnkundig, og det var karakteristisk for ham, at han i særdeles stærke vendinger afviste Amnesty Internationals kritik af politiets optræden på Christiania. Han havde ikke længere tillid til menneskerettighedsorganisationens rapporter, lød det. Imidlertid blev politidirektøren modsagt af justitsministeren, der bl.a. forbød den farlige benlås af anholdte. Heller ikke i Lokalnævnet - et organ til behandling af politiklagesager frem til 1996 - var Poul Eefsens kommunikation med de folkevalgte altid særlig diplomatisk. Og lukketheden omfattede f.eks. også forskere fra universiteterne. Efterhånden blev billedet af politidirektøren i offentligheden meget firkantet - og ydede egentlig ikke den generte og lune person retfærdighed. Gennem den stejle afvisning af kritik søgte Eefsen at beskytte sine mænd og kvinder i tjenesten, hvilket mange af dem hyldede ham for. Men indadtil var han også kendt for at kunne uddele skideballer - og for at fatte interesse for selv de mindste detaljer i politiarbejdet. Inden han i 1975 satte sig i chefstolen på Politigården, havde han gjort karriere i det justitsministerium, som han senere flere gange kom på kant med. Poul Eefsen var født i Uggelhuse øst for Randers. Efter juridisk embedseksamen i 1949 blev han sekretær først i Landbrugsministeriet og siden i Justitsministeriet, hvor han i 1969 udnævntes til afdelingschef. I ministeriet beskæftigede han sig bl.a. med færdsel, og engagementet på dette felt blev videreført i bl.a. Rådet for Større Færdselssikkerhed, hvor han i 1996 - året efter sin afgang som politidirektør - blev udnævnt til æresmedlem. /ritzau/