Poul jørgensen

[ Poul Jørgensen, 62 år, opvokset i Nørhalne, hvor faderen var brugsuddeler. Student fra Aalborg Katedralskole og læreruddannet på Ranum Seminarium 1967. [ Derefter lærer på Fjerritslev Skole i to år, Skjern et år og Fjerritslev Skole 10 år, inden han i 1980 blev skoleinspektør i Tranum. [ Har suppleret læreruddannelsen med handelsskole- og merkonomuddannelse i personaleledelse og organisation. [ Tranum Skole har 140 elever i 0.-7. klasse og landsbyordning med børnehave, hvor der er 25 børn. Der er i alt 25 medarbejdere. [ Poul Jørgensen bor privat på en ejendom på Bygholmvejlevej 73 i Fjerritslev med sin kone Karen, der stoppede som lærer på Fjerritslev Skole for et halvt år siden. Parret har to voksne sønner.