Poulstrup

Poulstrup bliver forskønnet

Trafiksikkerheden skal også forbedres i den aktive by.

Hjørring kommune starter nu arbejdet med forskønnelse i Poulstrup, som led i områdefornyelsesprojekt, støttet af Aktionsgruppen, Fødevareministeriet, EU samt Socialministeriet. Projektet gennemføres bl.a. med ønske om at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, reducere hastigheden, samt styrke et tidssvarende landsbymiljø. I Poulstrup by omfatter anlægsarbejdet bl.a. etablering af en ny hævet flade ved Vrejlev-Hæstrup skole, samt hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af pudebump og indsnævringer flere steder i Hovedgaden. Arbejdet vil strække sig over en periode på ca. 13 uger, og vil komme til at berøre trafikken i området. Der arbejdes som hovedregel på hverdage mellem kl. 6.00 og 18.00. HH