Lokalpolitik

Poulstrup og Harken har fået landsbyråd

Råd nummer to dannet som forberedelse til Landdistrikts-programmet 2007-2013

POULSTRUP:24 foreninger i Poulstrup og Harken med opland er gået sammen om at lave et landsbyråd, og dermed har området hurtigt fulgt op på en opfordring, der i sidste uge kom fra viceborgmester Jens Broen (K) om at få danne råd i alle landsbyer. Poulstrups og Harkens første skridt til et formaliseret samarbejde for landsbyerne i gl. Hjørring Kommune blev taget tirsdag aften med valg af 11 medlemmer til det nye råd, der fik navnet Landsbyrådet for Vrejlev-Hæstrup. Det skal varetage landdistrikternes interesse i hele området, men ellers kun fungere som et fælles sekretariat. Multinetværket Aktiviteterne vil fortsat ligge ude i foreningerne, som i forvejen har det fælles forum Multinetværket som samarbejdsorgan. Derfor besluttede de fremmødte, at valg til landsbyrådet fremover skal ske på netværkets årsmøde. Møderne i landsbyrådet vil også være en del af Multinetværkets mødeaktiviteter, hvor alle kan deltage. Områdets første landsbyråd har fået følgende sammensætning: Niels Christian Lassen for menighedsrådene, Kristian Kjær, repræsentant for Poulstrup, Edith Jess fra Kulturgruppen i Poulstrup, Kirsten Mouritsen, Lokalbladet for Vrejlev-Hæstrup, Knud Birch Andersen, Poulstrup-net, John Lund, Kunstudstillingen, Lillian Toft Jensen, gruppen for børn og unge, Astrid Thomsen for Aktivitetscentrets støttegruppe, Kaj Nielsen, repræsentant for Harken, Palle Kokholm for foreningerne i Vrejlev-Hæstrup og en fra den nye skolebestyrelse. Kristian Kjær og Kaj Nielsen blev valgt til det fælles landsbyråd, der skal dannes og de to vil fremover repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen. Dannelsen af det nye landsbyråd er nummer to i gl. Hjørring Kommunes område. For kort tid siden var det Bjergby og Mygdal, som gik sammen som forberedelse til Landdistriktsprogrammet. Det starter i 2007 og udløber frem til 2013, og i programmet vil der ligger EU-midler til konkrete landsbyprojekter i alle landdistrikter. Det afløser Leader+, hvor kun udvalgte landdistrikter, herunder i Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå kommuner, har kunnet søge projektpenge. De sidste Leader-penge bliver brugt op i løbet af 2006.