Poulstruplund bygges om efter sommerferien

POULSTRUP:Projekteringen med totalrenoveringen af Plejehjemmet Poulstruplund er nu så langt, at arbejdet kan begynde efter sommerferien. Og arbejdet med at ændre de nuværende 22 lejligheder og seks beskyttede boliger til i alt 17 serviceboliger heraf seks til ægtepar ventes at være fuldført med udgangen af maj næste år. Det er arkitektfiirmaet Finn Østergaard A/S, der har trukket stregerne til renoveringen. Arkitekterne har arbejdet efter samme model som Vellingshøj Centret. Boligerne kommer efter ombygningen til at opfylde de krav, der stilles til en nutidig bolig. De opfylder også betingelserne til, at plejekrævende beboere både skal kunne bo og blive boende i lejlighederne. En arbejdsgruppe nedsat af socialudvalget har været med under processen med at udarbejde projektforslaget. Her har siddet tre politikere, ældre- og handicapchefen, en repræsentant fra forvaltningen, områdelederen, en repræsentant for medarbejderne og fra ældrerådet. Projektet har været sendt ud i tilbud hos fem hovedentreprenører, der har afgivet en pris. Den svinger fra billigste til dyreste tilbudsgiver fra knap elleve millioner til godt elleve en halv million kroner. Det bliver nu op til bygherren at vælge firmaet, der skal forestå ombygningen. - Byggeriet skal foregå som partnering, siger arkitekt Steen Madsen fra arkitektfirmaet. Det betyder, at der vil blive holdt møder med de valgte håndværkere, så man får mest muligt for pengene. Arkitektfirmaet har stor erfaring med partnering-aftaler. Blandt andet fra opførelsen af AMBUs hovedsæde i Ballerup, der var en byggeopgave, der løb op i 100 millioner kroner. De nuværende beboere på Poulstruplund og i de beskytede boliger får tilbud om at blive genhuset på Vellingshøj Centret i Hjørring under renoveringen.