Hirtshals

PR-pakke om kulturkommunen - til låns

HIRTSHALS:I forbindelse med udnævnelsen til "Kulturkommune 2005" har kommunen fået fremstillet en PR-pakke, der kan udlånes til foreninger og andre til brug ved arrangementer o.lign. Pakken indeholder: Skilte: To stk. stormskilte 50 cm/70 cm til udendørs brug, to stk. A-skilte 50 cm/70 cm til indendørs brug. Alle skilte har en Kulturkommuneplakat på den ene side, mens der på den anden side er fire firkanter i A4-format (flagmønster), til den enkelte arrangørs brug. Bannere: To lodrette bannere 100 cm/350 cm, primært til brug i idrætshaller, To lodrette bannere 100 cm/200 cm. Bannerne hører sammen parvis, da de tilsammen udgør ét samlet motiv, men kan godt bruges til ophæng på f.eks. hver sin side af en scene, indgang eller lignende. Kulturkalenderen er forøvrigt nu blevet suppleret med "Aktivitetskalenderen" på Hirtshals Kommunes hjemmeside. Aktivitetskalenderen er interaktiv så alle arrangører selv kan indtaste arrangementer og alle kan søge på aktiviteter i kommunen.