EMNER

Præ-sten: Vi passer på sjæl og krop

Godt, at der er pro­fes­sio­nel­le lyt­te­re, som har tid til at be­ar­bej­de sorg, me­ner Gre­the Holm­riis. Foto: Gre­te Dahl

Godt, at der er pro­fes­sio­nel­le lyt­te­re, som har tid til at be­ar­bej­de sorg, me­ner Gre­the Holm­riis. Foto: Gre­te Dahl

AALBORG:Vi er blevet langt mere opmærksomme på vores egen sjæl og krop, og psykologhjælp er for mange en mulighed for at passe bedre på sig selv. Budet kommer fra Grethe Holmriis, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg og tillige sygehuspræst. I sine job møder hun mange, der lige har mistet en af deres kære. Og hun oplever også, at stadig flere benytter sig af præsten, når de har brug for at snakke om deres sorg. - Tidligere var der nok en hel del, som gik alene med deres sorg. Men samtidig tror jeg også, at folk før i tiden var bedre til at tage vare på hinanden. De levede og arbejdede i højere grad tæt på hinanden. I dag lever vi så rationelt og vil have, at der skal være en forklaring på alt. Sorg må helst ikke tage tid, og kommunikation foregår ofte elektronisk. Som sygehuspræst har Grethe Holmriis eksempelvis oplevet en søn insistere på, at moderen skulle have psykologhjælp efter faderens død. Og det selv om moderen slet ikke var interesseret i at snakke med en psykolog. - Når så mange nu til dags har det så svært med døden, tror jeg, det er, fordi at vi stort set har afskaffet Vorherre. Eksempelvis oplevede Grethe Holmriis en rådvild kvinde spørge, hvad hun skulle sige til sine børn, da manden netop var død. Kvinden troede ikke på Gud. - Men så spurgte hun, om det var i orden, at hun lige lånte lidt af min tro, smiler præsten. Samtidig oplever Grethe Holmriis, at folk er blevet langt mindre blufærdige, når det gælder om at søge professionel hjælp for at få bearbejdet sorg. - De døde er Guds afdeling. Vores opgave er at hjælpe de efterladte, og jeg synes, det er positivt, at folk med sorg i højere og højere grad benytter både psykologer og præster som professionelle lyttere.