Dronninglund

Præcisering

Lederen af plejehjemmet Sophielund i Dronninglund, Marne Kvesel, har i forlængelse af den seneste tids skriverier om det planlagte nye demensafsnit på plejehjemmet Margrethelund ønsket at præcisere, at ikke alle de nuværende beboere på Sophielund flyttes til Margrethelund, når demensafsnittet er klar til indflytning. Det er således kun de 11 demente beboere på Sophielund, der flyttes. De 11 socialpsykiatriske beboere får lov til at blive, indtil der er fundet en anden løsning på det socialpsykiatriske område.