Sæby

Præcisering

{ SÆBY: Af gårsdagens avis fremgik det, at Sæby Havn fik bevilget 97.000 kroner til uforudsete udgifter af byrådet. I følge havnefoged ved Sæby Havn Birger Isaksen er dette ikke korrekt. 2006 har sat rekord med hensyn til indtægter fra gæstesejlere, og alle pladser er udlejede. Derfor mener han, at disse ekstra indtægter kan finansiere de uforudsete udgifter. Det byrådet skulle gøre var at godkende, at havnens budget blev hævet med 97.000 på både indtægts- og udgiftssiden.