Prædiken fra Aalborg

Før Folketingets medlemmer i overmorgen tager fat på årets arbejde, får de lejlighed til at lytte til et par velvalgte ord fra biskoppen over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas. Kirkeminister Bertel Haarder (V) har nemlig bedt ham forestå dén gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, der traditionen tro holdes forud for tingets officielle åbning. - Det er første gang, jeg prøver det, og jeg er selvfølgelig glad for, at man har spurgt mig, siger Søren Lodberg Hvas. En del af musikken ved gudstjenesten er værker af Mozart, hvilket ikke er tilfældigt. Dermed markeres også ved denne lejlighed, at den østrigske komponist i år ville være fyldt 250 år. Salmerne omfatter både klassikere som ”Den signede dag” og salmebogens nyeste bidrag, ”Hvad er det at møde den opstandne mester”. Aalborgs biskop har i sin prædiken tænkt sig at tage afsæt i Matthæus’ lignelse om sædemanden. Teksten, som biskoppen vil læse for Folketingets medlemmer, indledes med ordene: ”Salige er jeres øjne, fordi de ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg jer: Mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre.” Hvad præcis disse og tekststykkets efterfølgende ord skal bruges som afsæt for at sige til vore folkevalgte, vil Søren Lodberg Hvas ikke røbe på forhånd. - Enhver prædiken lyder ind i tiden. Men temaet for min prædiken vil jeg ikke sige noget om forud for gudstjenesten, fastslår han. Så snart Folketingets medlemmer tirsdag formiddag har hørt Søren Lodberg Hvas’ ord, vil de imidlertid blive lagt ud på stiftets hjemmeside. { Aalborg Stifts hjemmeside er www.aalborg.stift.dk