Hjørring

Præmier til de forkerte

Kære Niels Mathiesen! Jeg tager gerne imod din invitation til direkte dialog. Det tror jeg kan være nyttigt for begge parter.

Ole Stavad

Ole Stavad

Konsekvenserne for turismeudviklingen i både Jammerbugt og hele Nordjylland er dog for store til kun at foregå i lukkede rum. Det fremgår af pressen, at flere kysthoteller i Hjørring Kommune også gerne vil af med hotelpligten. Foreløbig ser det ud til her at være et bredt tværpolitisk flertal imod. Det er at spille med fordækte kort, hvis man forsøger at bilde sig selv og alle andre ind, at en tilladelse til at omdanne Danland, Blokhus, ikke får afsmittende virkning på andre tilsvarende ansøgninger. Det gør det naturligvis i et demokrati, hvor ligebehandling altid skal være et bærende princip. Derfor er det også vigtigt, at hele diskussionen nu er kommet ud i fuldt dagslys. Det er i øvrigt nogle ret problematiske kriterier, at såfremt man har en dårlig vedligeholdelse og en lav belægningsprocent, så må man gerne omdanne sig til ejerlejligheder, med store gevinster til de nuværende ejere. Har man derimod en god vedligeholdelse med flere kunder, så må man ikke. Man vil altså straffe dem, der gør det rigtige, og præmiere dem, der gør det forkerte. Jeg ser frem til den fortsatte dialog, men vil naturligvis holde fast i kravet om, at borgerne både skal holdes orienteret og tages med på råd i en sag, der har så stor betydning for os i Jammerbugt Kommune. Af Ole Stavad, borgmesterkandidat for S i Jammerbugt Kommune, Tyttebærvej 9, Brovst - ole@stavad.dk