EMNER

Præmier til kolonihaver

AALBORG:Kolonihave-Forbundets nordjyske kreds holder lørdag 14. oktober høst- og præmieringsfest på Hotel Hvide Hus i Aalborg med deltagelse af omkring 350 medlemmer, oplyser kredsformand Inger Andersen. Der vil være hæder til en række haveejere, og til at uddele præmierne er inviteret forbundets landsformand Ivan Larsen, Aalborgs tekniske rådmand Henrik Thomsen og en repræsentant fra første magistrat. Haveforeningerne har nomineret en række haver i netop deres forening til at få besøg af legatudvalget, som i 14 dage i juli var på besøg i 450 af kredsen cirka 2500 haver for at foretage en udvælgelse. Udvalget er Inger Andersen, kredsens næstformand Preben Hansen, Søren Krogh, Poul Erik Pedersen samt konsulent og tidligere stadsgartner Børge Clausen. Bedømmelsen er sket ud fra fire punkter, nemlig anlæg, væksternes sundhed, orden og helhedsindtryk. Nordjyske Kreds Ærespræmie blev tildelt Ingrid og Erik Nielsen, Kongelunden 26. Nordjyske Kreds Jubilæums Præmie til Ejvind Kristensen, Agdrupparken, og Kaj Verner Jensen, Fritiden 4. Jubilæumspræmier til Kurt Jensen, Engdraget 99. Frode Christiansen, Fritiden 18. Aksel Thomsen, Engen 30. Jytte Sørensen, Eriksminde 41. Gerda Mortensen, Jørgen Berthelsens Minde 72. Ask Schou Jensen, Strøybergsminde 33. Udstillingsfondens ærespræmier: Minna og Søren Krogh, Højvang Vest 18. Ivan Jensen, Engen 136. N. K. Strøybergs og hustrus sølvbryllups legatpræmier: Georg Betlein, Aalykke 25. Inger Simonsen, Engdraget 87. Henny Hviid, Bakkegården 74 nr. 22. Birthe Vilhelmsen, Fjordglimt 48. Jytte Nielsen, Højbogård 63. Hans Chr. Poulsen, Jørgen Berthelsens Minde. Kirsten Arntzen, Budumvang 45. Barth. Jørgensens Ærespræmier: Karen og Leif Sørensen, Aadalen 26. Else Marie Gren, Budumvang 28. Bent Christensen, Højvang Øst 60. Aalborg Kommunes Ærespræmie: Henny og Leif Jensen, Aaen 154. Spar Nords Ærespræmie: Birthe Kalstrup, Junior 10, og Inger Sørensen, Engdraget 14. Danske Bank Ærespræmie: Bente Sørensen, Engen 21. Arbejdernes Landsbank Ærespræmie: Preben Pedersen, Fritiden 86. Chr. Sehesteds Ærespræmie: Elly og Egon Bach Nielsen, Jørgen Berthelsens Minde 23. Spar, Nørre Tranders: Margit Østergaard, Budumvang 32. Antonsen Bogtryk: Sanne Nord, Højbogård 33. Kvickly: Otto Poulsen, Fjordglimt 2. Forbunds Ærespræmie: Nancy og Regnar Bertelsen, Engen 47. Forbundspræmier: Chr. Andersen, Aadalen 16. Gunnar Hågensen, Aadalen 22. Inga Marie Jacobsen, Aaen 3. Anne Marie K. Hansen, Aalykke 29. Carl Juul, Budumvang 37. Zineta Krujic Sabon, Budumvang 88. Kristen Thomsen, Budumvang 166. Lilly Christiansen, Budumvang 175. Knud Erik Nielsen, Engdraget 6. Hans Høholt, Engdraget 27. Jørgen Thomsen, Engdraget 115. Henny Jensen, Engen 4. Bibi Outzen, Engen 113. Børge Villadsen, Engen 126. Poul Møller Pedersen, Fjordglimt 33. Rene Jeppesen, Fjordglimt 47. Ilsa Nielsen, Fritiden 50A. Frede Kanstrup, Fritiden 60. Gabrielle Johansen, Højbogård 9. Joan Andersen, Højbogård 36. Marry Nielsen, Højvang Vest 29. Edel Hedegård Jensen, Højvang Øst 20. Jens Vinther, Junior 14. Knud Møller, Jørgen Berthelsens Minde (JBM). Robert Poulsen, JBM 83. Allan Ravn, JBM 97. Lilian og Robert Reinbach, JBM 103. Bente Mjelva, Strøybergs Minde 9. Kaj Ove Pedersen, Lunden 11. Foreningernes egne præmier: Enin Nemik, Aadalen 39. Lotte og Peter Fast, Budumvang 79. Lillian og Mick Christensen, Budumvang 120. Lucia, Engen 84. Kim Olesen, Engen 91. Michael Andersen, Fritiden 46. Grethe Hammershøj, Højbogård 72. John Jacobi Nielsen, Højvang Vest 44. Ronnie Svenningsen, Højvang Øst 7. Anne Marie Frydendal, Højvang Øst. Kirsten og Kurt Andersen, JBM 30. Anette Olsen, JBM 87. Inga og Mads Sørensen, JBM 119. JBMs Jubilæumspræmier: Harris Karlson, 19B. Kazimierz Czopor 126. Aalborg Kommunes pris for godt naboskab til Søren Davidsen, Voerbjerglund 71.