Natur

Præmieret for brug af det jyske kvæg

Leo Kortegaard, landmand og biolog i Aars, er en af vinderne i Genressourceudvalgets idekonkurrence om anvendelse af gamle danske husdyrracer til natur- og landskabspleje.

Han har beskrevet, hvordan man kan anvende de gamle husdyrracer til pleje af de fredede himmerlandske heder. Leo Kortegaard er en af forkæmperne for at bevare det oprindelige brogede jyske kvæg, af hvilket der kun er omkring 100 racerene dyr tilbage. Med Nordjyllands Amt har han indgået en aftale om, at hans husdyr kan pleje heden. Amtet sørger for hegn og vand. Kortegaard stiller dyrene til rådighed. -kjoeller