Aalborg

Præsident i jubilæumsår

Maja Pe­der­sen hjæl­per sin ef­ter­føl­ger Kir­sten San­der.

Maja Pe­der­sen hjæl­per sin ef­ter­føl­ger Kir­sten San­der.

AALBORG:Medlemmerne af Aalborg Soroptimistklub har fået ny præsident, nemlig praktiserende speciallæge Kirsten Sander, som skal stå i spidsen for klubben de næste to år. Skiftet blev markeret, da den hidtidige præsident, konsulent Maja Pedersen, hængte det visuelle og konkrete bevis på posten, præsidentkæden, om halsen på sin efterfølger. Allerede i næste uge skal Kirsten Sander bære kæden ved en særlig anledning. Da markerer soroptimisterne nemlig deres 30 års jubilæum i Aalborg med en festlig sammenkomst på Hotel Hvide Hus. Ved den lejlighed optages klubbens medlem nummer 30, og Aalborg-klubbens hæderspris uddeles til en soroptimist, som særlig har bidraget til international forståelse og venskab, og som har hævdet en høj etisk standard i erhverv og livsførelse. Soroptimisterne arbejder ud fra mottoet A Global Voice for Women - En global stemme for kvinder -, og hovedtemaet er at hjælpe verdens dårligst stillede kvinder til et bedre liv.-trix