Præsident i kamp for kristendom

INDSAMLINGNødstedt bibelskole får en hjælpende hånd

VOKSLEV:Grethe Niss står ved sin kristne tro og er lige nu ansvarlig for Nibe Y's Men's Club's indsamling til renoveringen af en nedslidt bibelskole i Slovakiets gamle og forsømte kulturhøjborg Martin, hvor der i den grad mangler ordentlige forhold for sognemedhjælpere alias diakoner. - Vi er ikke missionærer, støtter ikke den løbende drift, men hjælper med at skaffe bedre betingelser for børn og voksnes fordybelse i Biblen i samarbejde med det lokale universitet, fortæller Grethe Niss. Hun er præsident for den lokale afdeling, der i modsætning til enkelte andre gør en dyd ud af at have kvindelige og mandlige formænd på skift. Nibe Y's Men's Club's er en af 132 afdelinger i Danmark, hvor der er flest medlemmer på verdensplan sammenlignet med antal borgere, og lokalt opnår Nibe Y's Men's Club's flotte resultater gang på gang. Som salget af julekalendere og annonce-lodsedler sidste år, der sammen med juletombolaen battede med 80.000 kroner til spejdere, FDFere og regionsprojekter. Troen på kristendommen overskrider dog alle grænser, og klubben tager gerne de internationale briller på. Indtil kommunisternes magtovertagelse var op mod 9 ud af 10 borger i Slovakiet medlemmer af den lutherske kirke, der har eksisteret i det nuværende Slovakiet siden reformations tid. Kirken var aktiv og indflydelsesrig i flere end fire århundreder, men blev stækket efter 2. Verdenskrig. Især efter opførelsen af en flere hundrede kilometer lang, grim betonmur. - 40 års kommunistisk undertrykkelse har lammet nationen Slovakiet åndeligt, der er behov for sognemedhjælpere, lyder opfordringen fra bevægelsen, der blev dannet 1922 i USA af lokale spejdere i den amerikanske udgave af KFUM, YMCA. Indsamlingen i Nibe Kommune til bibelskolen tæt på Europas geografiske midtpunkt skal efter planen batte med 900.000 kroner på landsplan, og de 28 lokale medlemmer af bevægelsen tror på, at borgere i Nibe Kommune kan samle flest penge ind - målt efter antallet af indbyggere. - Vi kæmper kærligt mod hinanden for at være bedst, vore chancer i Nibe er gode, vurderer Grethe Niss. Skolens ledelse og medarbejdere er er i følge klubben stærkt præget af entusiasme og "gå på mod", og den svære økonomiske situation har ikke taget modet fra dem. De mangler et bibliotek, en læsestue, et auditorium, et kollegiebyggeri og ønsker også oprettet et fond til understøttelse af elever på Bibelskolen. Indsamlingen til bibelskolen i det kommende EU-land fortsætter indtil 1. juli, og resultatet ligger den lokale præsident meget på sinde, inden hun går af: Næste år bliver Grethe Niss afløst af tidligere kommunaldirektør Egon Knudsen som konsekvens af de kønspolitiske regler i Nibe Y's Men's Club.