EMNER

Præsident Jelved?

Om jeg vil rejse mig, når præsident Jelved kommer ind i Folketinget?

Preben Bang Henriksen: De bedste og billigste advokater sidder ikke nødvendigvis i København.

Preben Bang Henriksen: De bedste og billigste advokater sidder ikke nødvendigvis i København.

Ja, naturligvis. Det er den mindste respekt, man kan udvise over for rigets øverste myndighed. Nu er vi heldigvis ikke nået så vidt og gør det forhåbentlig aldrig. I dag er dronningen vort statsoverhoved. Så kunne man måske tro, at mine 178 kollegaer ville udvise samme respekt. Men nej, medlemmer af De Radikale, af SF og af Enhedslisten kan slet ikke holde ud at rejse sig for kongefamilien. Fred være med det kunne man sige, hvis det ikke lige var, fordi vi her taler om medlemmer af de partier, der udgør regeringens grundlag. Når det så suppleres af, at regeringen heller ikke kan finde ud af at rejse sig, begynder det måske at ligne mere end en tanke og mere end den fejl, som statsministeren anførte, da hun i Folketinget skulle forklare den uforskammede adfærd. Min egen anciennitet betyder, at jeg i mere end én henseende sidder under dronningen og derfor hverken kan se hendes entre eller udgang. Men simpel opmærksomhed på klokken, historiebogen og grundloven - kombineret med almindelig ydmyghed over for kongefamilien - gjorde, at jeg og mine borgerlige kollegaer ikke havde problemer med at fornemme takt og tone. Som anført stod det anderledes til på regeringsrækkerne. En fejl - måske, men vi kan da i hvert tilfælde konstatere, at interessen var et andet sted henne. Tro nu ikke, at den manglende respekt eller interesse er et udtryk for, at de pågældende partier er imod monarkiet. Nej, det har de - på nær Enhedslisten - ikke mandsmod til at indrømme. Så derfor luskes holdningen ind ad bagvejen. Der skal i henhold til regeringsgrundlaget nedsættes en "grundlovskommission". De Radikale - der vistnok officielt stadig siger, at de går ind for kongehuset - har udpeget en grundlovsordfører (ikke et ubetydeligt hverv, når talen er på grundloven), der har været formand for "Den Republikanske Grundlovsbevægelse" og i naturlig konsekvens heraf oplyser, at De Radikale arbejder for at få "store dele af kongehuset skrevet ud af grundloven" - alt sammen i fin overensstemmelse med, at partiet i 2009 på landsmødet vedtog et resolutionsforslag, der slog fast, at Det Radikale Venstre var modstander af, at embeder nedarves. "Det er noget underligt noget, at vi på papiret er ledet af et kongehus" pipper et andet radikalt folketingsmedlem. Jamen, så sig dog sandheden - hele sandheden! Og befri os andre for at skulle bruge tid og kræfter på at afdække, hvad der dækker sig bag den uforskammede opførsel og det mærkelige ordskvadder. Sig dog, at I (S?, SF og R) ikke respekterer monarkiet og hellere så det afskaffet - og skriv det ind i jeres partiprogram, så folk kender jeres holdninger forud for næste valg. Det er da ærlig snak. Men tør I?