EMNER

Præsidentskifte i mandeklubben

Vig­go Jen­sen ny præ­si­dent i Y’s Men’s Club­ben i Ho­bro. ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Vig­go Jen­sen ny præ­si­dent i Y’s Men’s Club­ben i Ho­bro. ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

{ HOBRO: Socialkonsulent Viggo Jensen er ny præsident i Hobro Y’s Men’s Club. Han overtager efter graver Claus Larsen fra Rørbæk, der nu bærer titlen pastpræsident. Tidligere kordegn Poul Erik Christensen er udpeget til vicepræsident, så han er allerede kørt i stilling til at overtage præsidentembedet næste år. Clubbens øvrige bestyrelse tæller sekretær Peder Kattenhøj, Hørby, og kasserer Jens Petersen, Nørager. Y’s Men’s Clubben har 24 medlemmer og en af de store aktiviteter er driften af det ugentlige genbrugsmarked på Ålykkevej. Der er 136 Y’s Men’s Clubber i Danmark og 1500 på verdensplan. Det er en kirkelig og humanitær bevægelse, der støtter projekter lokalt og i ulande.