Lokalpolitik

Præsidentvalg?

REGIONSRÅD:Skal regionsvalget være et præsidentvalg eller et valg om holdninger til politiske spørgsmål? Jeg foretrækker det sidste, men konstaterer, at flere af Venstres kandidater lægger op til det første og fører sig frem med personlige angreb på Orla Hav. Det finder jeg utiltalende og uklogt. Men vi socialdemokrater tager gerne kampen op. Vi mener at have en fremragende kandidat til posten som regionsrådsformand. Orla Hav har i otte år som amtsborgmester været en glimrende og værdig talsmand for Nordjylland. Ingen kan som han tale den nordjyske sag. Jeg har gennem de otte år deltaget i mange møder mellem Orla Hav og de nordjyske borgmestre. Orla har her lagt en positiv samarbejdsånd for dagen og er højt respekteret blandt de nordjyske kommunalpolitikere- uanset partifarve. Jeg er sikker på, at mange af mine Venstre-kolleger krummer tæer, når de ser deres partifæller føre sig frem med personlige angreb på en seriøs og populær amtsborgmester. Ved sidste valg fik Orla Hav et kanonvalg. Over 60.000 personlige stemmer, mens Venstres kandidat fik under en trediedel og nu forsøger Venstre med samme kandidat igen. Jeg vil gerne slutte af med et godt råd til Venstres kandidater: Prøv at gå efter bolden og ikke manden.