EMNER

Præsidiet

Folketingets præsidium fortsætter uændret i det ny folketingsår. Ivar Hansen genvælges som formand for Folketinget, post han har haft siden marts 1998, hvor han var ude i kampvalg med socialdemokraten Birthe Weiss. Siden har der ikke været modkandidater til Ivar Hansen. Folketingets formand er på valg ved starten af hvert folketingsår, og når et nyvalgt Folketing træder sammen første gang efter valget. Når formanden er valgt, udpeger de fire største partier en næstformand, idet man ser bort fra det parti, der fik formandsposten. De nuværende næstformænd er: 1. næstformand Svend Auken (S), 2. næstformand Poul Nødgaard (DF), 3. næstformand Kaj Ikast (K) og 4. næstformand Margrete Auken (SF).